Inici Aixecament TLS i fotogrametria en un projecte de gran escala: el Palau Reial Major de Barcelona (Saló del Tinell, Santa Agata, voltes romanes i places)