Deu treballadors del PAS prenen possessió com a personal tècnic de gestió

Deu treballadors del PAS prenen possessió com a personal tècnic de gestió
+
Descarregar

Deu treballadors del PAS prenen possessió com a personal tècnic de gestió

El 20 d’abril ha tingut lloc, a la Sala de Juntes del Rectorat de la UPC, l'acte de presa de possessió de 10 persones del Personal d’Administració i Serveis (PAS) que han superat el procés selectiu per accedir a l’escala tècnica de gestió (subgrup A1), en torn de promoció interna.

02/05/2018

Es tracta d’unes oposicions que no es convocaven des de l’any 2010 i que han suposat la promoció de 10 persones que complien els requisits per accedir a l’escala tècnica de gestió (subgrup A1): ser funcionari de carrera de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) de l'escala de gestió, amb una antiguitat mínima de dos anys a l'escala, i comptar amb una titulació universitària de grau, una llicenciatura, una enginyeria o una arquitectura.

Aquest grup de persones hi han accedit després de superar dos exercicis: un primer, que ha consistit a respondre un supòsit pràctic d'actuació, a escollir entre dos models –un en l'àmbit de la gestió acadèmica i un altre en l'àmbit de la gestió i la transferència de resultats de la recerca– i un segon, que ha suposat realitzar una exposició basada en el primer exercici i una entrevista personal amb el tribunal.

Més informació: