S’aprova, amb 100 places, l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de l’ocupació temporal del PAS

El Consell de Govern reunit l’11 de desembre ha donat el vist-i-plau a l’oferta d’ocupació pública per a l’estabilització de 100 places, que formen part de l'oferta extraordinària d’estabilització, d’acord al procés aprovat en la Llei de pressupostos generals de l’Estat, el 3 de juliol del 2018.

18/12/2018

L’acord aprovat pel Consell de Govern preveu la convocatòria pública addicional de 100 places ocupades per Personal d’Administració i Serveis (PAS) amb caràcter permanent que hagin estat pressupostades i ocupades ininterrompudament en els darrers tres anys (a comptar des del 31 de desembre del 2014).

La finalitat d’aquesta oferta és donar resposta a les necessitats d’estabilització del col·lectiu del personal d’administració i serveis, que venen desenvolupant tasques considerades estructurals a la Universitat. El nombre de places a proveir correspon a la taxa de reposició addicional per a l’estabilització de l’ocupació temporal del PAS, en els termes previstos en la Llei de pressupostos generals de l’Estat.

Per poder ser incloses en aquesta taxa  addicional, les places han de ser de naturalesa estructural, han d’estar dotades pressupostàriament i han d’haver estat ocupades de forma temporal i ininterrompudament al menys en el tres anys anteriors a 31 de desembre de de 2017.

Aquesta oferta addicional correspon al procés extraordinari d’estabilització acordat en els pressupostos de l’Estat del 2018. La norma estableix que les ofertes d’ocupació pública que articulin els processos d’estabilització han de ser publicats  en els exercicis 2018 a 2020 i han de ser executades en un termini màxim de tres anys, amb el requeriment previst a la Llei de que passat el termini dels 3 anys no hi hagi més del 8% de places considerades estructurals pendents d’estabilitzar.

L’oferta pública addicional publicada recentment se suma a les ofertes públiques del PAS aprovades pel Consell de Govern pera als anys 2016, 2017 i 2018, les quals conformen el procés d’estabilització del PAS de la UPC que preveu oferir un total de 240 places en 4 anys.