Actualització de la programació universitària per al curs 2019-2020

En la darrera reunió del Consell de Govern, que ha tingut lloc el 25 de febrer, s’ha aprovat l’actualització de la programació universitària i l’oferta de places de grau i màster per al curs 2019-2020 i la desprogramació dels estudis de grau en Enginyeria Geològica i Ambiental.

07/03/2019

L’actualització de la programació universitària per al curs 2019-2020 inclou les novetats del grau en Paisatgisme, que impartiran conjuntament l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) i l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB), amb una càrrega lectiva de 240 ECTS (quatre cursos acadèmics), i de quatre nous programes de màster universitari: Advanced Telecommunication Technologies –de 60 ECTS i que s'impartirà íntegrament en anglès a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC); Enginyeria Cartogràfica i Geogràfica –de 90 ECTS i proposat per l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB); Interdisciplinary and Innovative Engineering –de 120 ECTS i que s’impartirà, en anglès, a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE); i el màster interuniversitari en Enginyeria Agronòmica, de 90 ECTS, coordinat per la Universitat de Lleida i amb participació de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB), que habilita per a la professió regulada d’enginyer/a agrònom/a.

El document de programació també inclou reverificacions que incorporen canvis en màsters universitaris que ja s’imparteixen, com és el cas d’Enginyeria d’Automoció, Ciència i Enginyeria Avançada de Materials i Chemical Engineering. La programació també inclou la renovació de dos segells Erasmus Mundus per als màsters Erasmus Mundus master’s degree in Photonics Engineering, Nanophotonics anb Biophotonics (Europhotonics) i Erasmus Mundus master’s degree in Flood Risk Management. En la mateixa sessió també s’ha donat llum verda a l’oferta de places de grau i de màster per al curs 2019-2020.

Aquesta programació, ja aprovada pel Ple del Consell Social reunit el 4 de març, es presentarà a la propera Comissió de Programació i Ordenació Acadèmica del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que està previst que es reuneixi el 13 de març.

El Consell de Govern també ha aprovat la desprogramació dels estudis de grau en Enginyeria Geològica i Ambiental, un grau interuniversitari conjunt entre l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) i la Facultat de Ciències de la Terra de la Universitat de Barcelona, que s’havia de començar a impartir el curs 2018-2019.