S’actualitzen els criteris per obtenir la intensificació en recerca

El Consell de Govern ha aprovat, el 21 de juny, una actualització dels criteris per obtenir la intensificació en recerca, un instrument que vol facilitar que el personal docent i investigador (PDI) de la UPC implicat activament en un projecte de recerca d’especial complexitat i dimensió pugui enfocar els seus esforços en les tasques de gestió que se’n deriven.

10/07/2018

Un dels reptes del ‘Pla d'actuacions UPC 2018-2021’ és consolidar el posicionament de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) com a universitat líder en els àmbits de recerca que li són propis. Una de  les  línies  d’actuació  per  desplegar  aquest  objectiu  és  facilitar  la  dedicació  més  intensa  a  projectes  de  recerca  d’especial  complexitat i dimensió al PDI que té una responsabilitat i, per tant, una  dedicació  considerable  en  temps i en esforços organitzatius a la gestió dels projectes i de la direcció del centre de recerca, la qual cosa  ha de compaginar   amb   les   seves responsabilitats docents i de recerca.

Així, l’objectiu prioritari és que el PDI pugui dedicar els seus esforços a realitzar tasques de gestió del projecte. També es vol estimular al PDI a tasques de gestió d’aquest tipus de projectes, a la direcció de centres i a l’activitat de recerca. En aquest sentit, l’acord estableix reduir 18 Punts d’activitat acadèmica (PAD) anuals.

El  segon  objectiu  és  captar  als  millors  investigadors  de  les  entitats  vinculades a la UPC per a què s’incorporin a tasques docents. Si es fa necessari contractar PDI per cobrir l’activitat de docència, en el concurs desenvolupat per a tal fi es tindrà en compte com un mèrit la pertinença del candidat a una entitat vinculada a la UPC.

L’acord d’actualització dels criteris per obtenir la intensificació en recerca aprovat pel Consell de Govern substitueix les respectives normatives aprovades en aquest àmbit el 2009 i el 2011.