Ampliades les ofertes públiques d’ocupació dels col·lectius PDI i PAS permanents per al 2019

El Consell de Govern de la UPC ha aprovat l’ampliació de l’oferta pública d’ocupació del PDI amb caràcter permanent per al 2019 amb 35 noves places. Així mateix, ha acordat l'ampliació de l’oferta pública d'ocupació del PAS, també amb caràcter permanent, amb 63.

11/06/2019

L’ampliació de l’oferta d’ocupació pública del Personal Docent i Investigador (PDI) amb caràcter permanent, aprovada en la sessió del Consell de Govern del 24 de maig, preveu 35 noves places que es distribueixen de la manera següent: deu places del cos de catedràtics d’universitat i 25 de la categoria de professorat agregat, cinc de les quals són reservades per a investigadors del Programa Ramon y Cajal que hagin obtingut el certificat I3.

En la mateixa sessió, el Consell de Govern també ha donat llum verda a l’ampliació de l’oferta d'ocupació pública del Personal d’Administració i Serveis (PAS) del 2019, adreçada a personal permanent, amb 63 places noves places.

Ambdues ofertes, que tenen com a objectiu donar resposta a les necessitats de caràcter permanent amb assignació pressupostària que no poden ser cobertes amb el personal actual, i el nombre de places a proveir corresponen a la taxa de reposició que es deriva del còmput de baixes i altes produïdes durant el 2018, en els termes previstos en la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat d’aquell any i prorrogats per al 2019.

En el cas del PAS, l’oferta de 63 places se suma a l'oferta pública dels anys 2016, 2017 i 2018, la qual, juntament al procés extraordinari d’estabilització acordat en els pressupostos de l’Estat del 2018, conforma el procés d’estabilització que preveu oferir un total de 240 places en quatre anys.