S’aprova la modificació del reglament del Consell de Govern

El Consell de Govern reunit el 20 de novembre ha aprovat la modificació del reglament de funcionament d’aquest òrgan, per millorar l’organització i el desenvolupament de les sessions, així com la transparència.

30/11/2018

El reglament del Consell de Govern aprovat en la sessió del 20 de novembre, que deroga l’anterior existent fins ara, incorpora modificacions d’alguns articles que afecten aspectes com ara el còmput de terminis en dies hàbils o l’abstenció en els acords. 

Així mateix, s’hi han desenvolupat aspectes procedimentals que deriven de l’experiència de funcionament del Consell de Govern, amb l’objectiu de millorar tant l’organització i el desenvolupament de les sessions com la transparència d’aquests procediments.