S’aprova la programació universitària i l’oferta de places de nou accés per al curs 2018-2019

El Consell de Govern del 21 de juny ha aprovat la programació universitària i l’oferta definitiva de places de nou accés als estudis de grau i màster, així com els programes de formació permanent i els seus preus i descomptes per al curs acadèmic 2018-2019. També s’ha presentat una primera proposta de noves titulacions per al curs 2019-2020.

03/07/2018

La proposta d’estudis aprovada inclou la posada en marxa de cinc nous graus –Industrial Tecnologies and Economic Analysis, Ciències i Tecnologies del Mar, Enginyeria Electrònica de Telecomunicació, a més del grau de Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes, així com el grau en Enginyeria de Ciències Agronòmiques i el grau interuniversitari en Enginyeria Geològica i Ambiental, aquests dos darrers modificacions de graus ja existents. Pel que fa als màsters universitaris, es posen en marxa dos nous programes: Engineering Physics, i Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions (SAHC).

Durant el procés d’avaluació per part d’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU) i de verificació per part del Consejo de Universidades s’han produït diferents canvis que han requerit que la programació del curs 2018-2019 –que ja va ser aprovada pel Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) el 22 de febrer de 2018– hagi de ser ratificada de nou: el grau en Paisatgisme no s’implantarà el curs 2018-2019, ja que no ha obtingut la verificació per part del Consejo de Universidades, malgrat haver obtingut l’avaluació favorable de l’AQU. Així mateix, tampoc s’implantarà el curs que ve el màster universitari en Gestió i Direcció Financera en no haver obtingut l’avaluació favorable per part d’AQU. També, s’han modificat les denominacions de dues titulacions: del grau en Ciències i Tecnologies Aplicades a l’Esport i al Fitnes i del màster universitari Engineering Physics.

El Consell de Govern també ha aprovat, en la mateixa sessió, l’oferta definitiva de places de nou accés als estudis de grau i màster, així com l’oferta de programes de formació permanent de la UPC que s’ofereix a través de la Fundació Politècnica de Catalunya (FPC) –146 programes– i els preus i les modalitats de pagament d’aquests programes per al curs 2018-2019.

D’altra banda, també s’han aprovat els procediments administratius i de gestió econòmica vinculats a la normativa acadèmica dels estudis de grau i màster, i les tarifes i preus del curs 2018-2019 per a serveis específics i de suport a l’aprenentatge (per exemple, els de la carpeta i l’agenda UPC, o l’accés a serveis a Atenea o a Biblioteques), de la formació i acreditació d’idiomes del Servei de Llengües i Terminologia de la UPC; o les quotes de Servei d’Esports de la UPC, entre d’altres.

Nous estudis per al curs 2019-2020
El grau en Paisatgisme, adaptat als requeriments que ha indicat el Consejo de Universidades en la seva resolució, és una de les propostes que s’inclouen en la programació universitària per al curs 2019-2020, aprovada el 21 de juny pel Consell de Govern.

El document també inclou cinc noves propostes de màster universitari: Advanced Telecommunication Technologies –de 60 ECTS i que s'impartiria íntegrament en anglès a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i a l’Escola d’Enginyeria de Telecomunicació i Aeroespacial de Castelldefels (EETAC); Enginyeria Cartogràfica i Geogràfica –de 90 ECTS i proposat per l’Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona (EPSEB); Interdisciplinary and Innovative Engineering –de 120 ECTS i que s’impartiria en anglès a l’Escola d’Enginyeria de Barcelona Est (EEBE); el màster interuniversitari en Enginyeria Agronòmica, de 90 ECTS, coordinat per la Universitat de Lleida i amb participació de l’Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB); i Computational Mechanics, de 120 ECTS, un màster interuniversitari que ja s’imparteix a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB) en versió Erasmus Mundus. Es tracta d’una versió nacional del programa que actualment està pendent de renovació.