Nou encàrrec de gestió a la Fundació CIT UPC

El Consell de Govern de la UPC ha aprovat l'encàrrec de gestió a la Fundació Centre d’Innovació i Tecnologia (CIT UPC) dels serveis de promoció, comercialització, màrqueting i comunicació de la transferència de tecnologia i de coneixement derivats de l’activitat d’R+D desenvolupada pels grups i centres de recerca de la Universitat.

10/07/2018

El CIT UPC té l’encàrrec de dur a terme accions de promoció tecnològica proactiva cap a les empreses, i organitzacions del teixit productiu, promovent les col·laboracions transversals entres centres i grups de recerca de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per tal d’oferir solucions tecnològiques integrals. Igualment ha de promoure la participació en fires comercials, nacionals i internacionals, per fer visible l’expertesa de la Universitat a disposició.

Una altra de les tasques del centre és donar suport als grups i centres de recerca en la participació en convocatòries competitives nacionals i internacionals, i especialment de propostes europees (H2020, etc.), així com oferir suport en la comercialització dels actius tecnològics i de coneixement que generin. 

A més, la Fundació CIT UPC té encomanats projectes institucionals que són d’interès estratègic per a la Universitat, com són la coordinació tècnica de la Càtedra SEAT i del projecte CARNET, la identificació de socis empresarials per a la presentació de propostes de doctorat industrial, la coordinació de la participació de la UPC en projectes estratègics, com per exemple l’Smart City Congress, el Mobile World Congress o d’altres futurs.

El document que regula l'encàrrec de gestió de la UPC a la Fundació CIT UPC va ser aprovat pel Consell de Govern en la sessió del 27 de juny.

La Fundació CIT UPC, que actualment ofereix serveis especialitzats a 20 centres i grups de recerca de la Universitat, però que pretén ser l’eina de promoció de totes les activitats de transferència de la UPC, va ser constituïda el gener del 2011 per potenciar les activitats de transferència de tecnologia de la Universitat, des del coneixement i les tecnologies diferencials, especialment dels centres que formaven part de la xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya. Un dels actius del CIT UPC ha estat atendre les necessitats tecnològiques de les empreses i entitats que ho requereixin, facilitant serveis tecnològics integrals i multidisciplinaris des de la Universitat.