En marxa, a partir de febrer, noves convocatòries de permisos de mobilitat externa i de llicències sabàtiques per al PDI

De l’1 al 14 de febrer estaran oberts els terminis per presentar les sol·licituds de dues noves convocatòries aprovades pel Consell de Govern: la de mobilitat externa i la de llicències sabàtiques, adreçades al PDI amb dedicació a temps complet i que permeten gaudir de permisos retribuïts a partir del 2018.

10/01/2018

La nova convocatòria de mobilitat externa permet realitzar estades de més de tres mesos i de fins a màxim un any (sense possibilitat de fragmentar-se), a partir de l’1 de setembre del 2018.

Pel que fa a la convocatòria de llicències sabàtiques, s’adreça al PDI permanent amb dedicació a temps complet amb una antiguitat mínima de cinc anys ininterromputs a la UPC. Les llicències, amb una durada de sis mesos o d’un any (també sense possibilitat de fragmentar-se) es podran gaudir entre l’1 de setembre de 2018 i el 31 d’agost del 2019, i han de coincidir amb períodes lectius complets.

Tant els períodes de permisos de mobilitat externa com els de les llicències sabàtiques es reconeixeran com a dedicació a temps complet a la universitat. El PDI interessat a fer qualsevol d’aquestes sol·licituds ha de tenir en compte que el nombre màxim de mesos de llicència o de permís retribuïts  a gaudir és de 12 mesos cada cinc anys. En aquest còmput no es tenen compte els permisos retribuïts inferiors a tres mesos.

La documentació a presentar per fer les sol·licituds de les dues convocatòries es publicarà en breu al Portal per al PDI