S’estableixen criteris objectius per al finançament i la comercialització de les patents de la UPC

El Consell de Govern del 21 de març ha acordat els criteris per prioritzar i valorar objectivament quines patents de la UPC s’han de finançar o comercialitzar en les diferents fases de protecció.

29/03/2019

L’entrada en vigor el passat 1 d’abril de 2017 de la Llei 24/2015, de 24 de juliol, de Patents, ha suposat un canvi de paradigma en l’estratègia de patents per part de les universitats públiques en desaparèixer l’exempció en el pagament de taxes. Així, la nova llei estableix que les universitats públiques assumeixin el 50 % del cost de les taxes per qualsevol tràmit o gestió davant de l’Oficina Espanyola de Patents i Marques (OEPM) i la possibilitat d’una bonificació del 100 %, sempre i quan s’acrediti que en el termini de quatre anys des de la data de presentació de la sol·licitud de la patent, o en el termini de tres anys des de la data en que es va publicar la concessió, s’hagi produït una explotació econòmica real i efectiva de la patent.

Per aquest motiu, el Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) ha aprovat una sèrie de criteris per avaluar objectivament quines patents s’han prioritzar en el seu finançament o comercialització, en funció de les diferents fases de protecció de la patent: en la primera sol·licitud, en la realització de la Patent Cooperation Treaty (PCT) o en l’entrada en fases nacionals. Els criteris, que es detallen en l’acord, tindran una vigència de dos anys des de la seva aprovació.