El CENIT s’integra al CIMNE com a grup de recerca

El CENIT s’integra al CIMNE com a grup de recerca
+
Descarregar

Seu del CIMNE, a l'edifici C1 del Campus Nord, a Barcelona

El CENIT s’integra al CIMNE com a grup de recerca
+
Descarregar

El CIMNE celebra enguanys els 30 anys d'activitat

El CENIT, dedicat a la innovació en el transport, s’ha integrat recentment com a nou grup de recerca al CIMNE, un referent internacional en l’aplicació dels mètodes numèrics en l’enginyeria, segons l’acord impulsat per la UPC i la Generalitat de Catalunya, titulars dels dos centres de recerca.

18/10/2017

El Govern de la Generalitat va aprovar, el 30 de maig passat, la fusió per absorció del Centre d’Innovació del Transport (CENIT) en el Centre Internacional de Mètodes Numèrics en Enginyeria (CIMNE), un acord publicat al DOGC de l’1 de juny i que ja tenia el vist-i-plau del Consell Social i del Consell de Govern de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC).

Ambdós centres, ubicats al Campus Nord (Barcelona), sumaran esforços i personal per desenvolupar projectes innovadors per a la indústria i transferir tecnologia i coneixements al teixit industrial i a organismes diversos en els seus àmbits d’activitat. Per tant, la fusió per absorció del CENIT per part del CIMNE s’estableix amb l’objectiu d’obtenir una estructura organitzativa més simplificada i flexible, que permeti augmentar-ne l’eficiència operacional i funcional alhora que optimitzar aspectes econòmics i financers. De fet, un dels factors favorables per dur a terme aquesta integració ha estat, precisament, la similitud del model de gestió i d’organització dels dos centres de recerca, creats per la UPC de forma consorciada amb la Generalitat de Catalunya: el CENIT, l’any 2000, a través del Departament de Territori i Sostenibilitat, i el CIMNE, el 1987, a través del Departament d’Empresa i Coneixement i que enguany commemora el seu 30è aniversari.

Seguint el projecte de fusió per absorció, elaborat conjuntament pels òrgans de govern del dos consorcis, el CIMNE ha integrat el personal que treballava al CENIT així com els projectes i convenis que aquest centre tenia en marxa. Així mateix, s’ha mantingut la identitat, la imatge i el nom del CENIT front a tercers en el sector del transport i de la mobilitat.

Suma d’esforços en enginyeria del transport
Amb el procés d’integració, el CENIT aportarà la seva expertesa en el sector del transport i la gestió de la mobilitat, en què ha elaborat nombrosos estudis, informes i recomanacions, tant en l’àmbit català, estatal com internacional. Per tant, el CIMNE comptarà, a partir d’ara, amb una nova àrea de recerca dedicada a l’enginyeria del transport, integrada per l’equip humà del CENIT i dirigida per Sergi Saurí, qui ha estat al capdavant d’aquest centre durant els darrers tres anys.

Dirigit per Eugenio Oñate, catedràtic de Càlcul d’estructures del Departament d’Enginyeria Civil i Ambientall de la UPC, el CIMNE és un centre de referència internacional que desenvolupa mètodes numèrics i tècniques de computació per millorar el coneixement i la tecnologia en les ciències aplicades. La seva activitat se centra en les àrees de l’enginyeria civil i mecànica; l’energia i el medi ambient; l’enginyeria  biomèdica; la computació i les tecnologies de la informació, i l’enginyeria del transport aeroespacial, així com la del transport naval i marítim. 


30 anys a l’avantguarda dels mètodes numèrics

Amb l’inici del curs, el CIMNE ha commemorat els 30 anys d’història amb la realització d’un acte que va tenir lloc, el 5 de setembre, a l’Auditori de l’edifici Vèrtex, al Campus Nord de la UPC.

Des de la seva creació, el CIMNE, reconegut com a centre CERCA, ha consolidat una política d'impuls a les activitats de recerca, formació, transferència de tecnologia i creació de spin-off en l'àmbit del desenvolupament i aplicacions dels mètodes numèrics a la solució de problemes d'enginyeria.  

Fins ara ha participat en més de 650 projectes de recerca finançats a través de convocatòries competitives i ha signat al voltant de 1.100 contractes de desenvolupament amb empreses del sector industrial. En l’àmbit de la creació d’empreses ha creat CIMNE TECNOLOGIA S.A. i 16 spin-off.

En els darrers anys, ha esdevingut un referent internacional, que li ha portat a constituir, fins ara, 30 aules en vuit països iberoamericans, a més de tenir una constant presència en els congressos científics internacionals de la seva especialitat, dels quals n’ha organitzat més de 200. 
 
Actualment, compta amb 190 professionals, formats principalment en l’àmbit de l’enginyeria, la física i les matemàtiques i una trentena de professionals especialitzats en diferents àrees de suport a la recerca.