El Consell de Direcció es reuneix a l’Escola de Camins de Barcelona

El Consell de Direcció es reuneix a l’Escola de Camins de Barcelona
+
Descarregar

Moment de la reunió del Consell de Direcció a l'ETSECCPB

El Consell de Direcció es reuneix a l’Escola de Camins de Barcelona
+
Descarregar

A l'exterior de l'Escola, amb l'equip directiu

El Consell de Direcció es reuneix a l’Escola de Camins de Barcelona
+
Descarregar

El rector Francesc Torres, atent a les explicions sobre materials amb els quals es treballarà al LITEM

El 3 de febrer el Consell de Direcció de la UPC s’han reunit a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), amb seu al Campus Nord, amb l’objectiu d'escoltar l'equip directiu i conèixer millor els projectes i instal·lacions emblemàtiques, com ara el Canal d’Investigació i Experimentació Marítima i el Laboratori de Tecnologia d’Estructures i Materials.

03/02/2020

El Consell de Direcció de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) s’ha reunit el 3 de febrer a l’Escola de Camins de Barcelona, per conèixer les iniciatives docents, els projectes de recerca i  les instal·lacions més emblemàtiques.

Després de la reunió, el Consell de Direcció ha visitat, acompanyat per l’equip directiu de l’Escola, el Canal d’Investigació i Experimentació Marítima (CIEM), una de les infraestructures de recerca del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental. Gestionat pel Laboratori d’Enginyeria Marítima (LIM), aquest canal està dedicat a la generació combinada d’onatges i corrents per realitzar assaigs hidràulics controlats en enginyeria de ports, costes i oceanogràfica o en altres àmbits, com són l’aprofitament energètic dels recursos marins o l’aqüicultura.

Aquest canal de 100x3x7 metres, reconegut com a ‘Large Scale Facility’ per la direcció general de recerca de la Comissió Europea, està considerat com una Instal·lació Científic i Tècnica Singular (ICTS) per part del Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats. A més, està finançat per la Unió Europea (UE) com a infraestructura de recerca de referència perquè els països de membres i associats hi puguin dur a terme assajos científics per afrontar entre d’altres, el canvi climàtic

Una altra infraestructura emblemàtica de l’Escola és el Laboratori de Tecnologia d’Estructures i Materials ‘Lluís Agulló’ (LATEM), gestionat pel Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental i que, amb més de 25 anys d'experiència, és un referent nacional i internacional de la innovació i experimentació en estructures i materials.

Disposa d’instal·lacions i de les tecnologies més avançades per a la caracterització de materials de construcció (com ara el formigó, maons, acer, fusta, compòsits o els materials innovadors), química de materials, assaigs d'estructures a gran escala i monitoratge estructural, les quals fan que aquest Laboratori esdevingui un centre d'excel·lència en el seu àmbit.

El LATEM també fomenta la innovació i la sostenibilitat en la construcció. Entre els estudis més destacats es troben els relacionats amb l'impacte ambiental dels materials i la reutilització dels residus com a materials de construcció.

Des del curs passat, el Consell de Direcció es reuneix a escoles i facultats de la UPC ubicades als diferents campus amb la intenció de conèixer de prop la realitat de cada centre docent i d’enfortir vincles amb el territori.