El rector, Francesc Torres, presenta el Consell de Direcció al PAS

El rector, Francesc Torres, presenta el Consell de Direcció al PAS
+
Descarregar

D'esquerra a dreta: Xavier Massó, gerent en funcions; Francesc Torres, rector de la UPC, i Carme Fenoll, cap de Gabinet del rector

El rector, Francesc Torres, presenta el Consell de Direcció al PAS
+
Descarregar

L'Auditori del Vèrtex va acollir la presentació del Consell de Direcció al PAS

El 15 de gener, el rector Francesc Torres va mantenir una reunió amb el Personal d’Administració i Serveis (PAS) a l’Auditori del Vèrtex, a Barcelona, en la qual va presentar les persones que integren el Consell de Direcció i va detallar les seves competències.

22/01/2018

En la sessió, —en la qual estava acompanyat a la taula pel gerent en funcions, Xavier Massó, i la cap del seu Gabinet, Carme Fenoll—, Francesc Torres va detallar algunes de les previsions més immediates pel que fa a la gestió. D’aquesta manera, va explicar que el pressupost del 2017 s’ha prorrogat per als primers mesos de l’any i que es preveu presentar la proposta per a l’exercici del 2018 en el proper Consell de Govern del febrer. El rector va dir que en un termini d’uns dos mesos es definiran les principals línies de l’estratègia del mandat i va repassar alguns objectius generals de la Universitat, com ara aconseguir un finançament adequat per a la UPC.

En la sessió es va articular un torn de preguntes al rector en el qual es demanar informació sobre temes diversos com la política de cobertura de places de PAS per jubilació, les oposicions d’auxiliar administratiu, el tancament de la UPC en períodes de vacances, els fluxos de la comunicació per fer arribar propostes al Consell de Direcció, el model de les UTG, UPCnet o el pla de promoció del PAS.