En marxa, a partir de gener, la convocatòria del règim de dedicació del professorat

A partir del 14 de gener estarà operativa l’aplicació per iniciar el procés d’avaluació del règim de dedicació del professorat de la Universitat, corresponent a l’any 2018.

18/12/2018

El Consell de Govern, reunit l’11 de desembre, ha aprovat la convocatòria 2018 del procés d’avaluació del règim de dedicació del professorat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Les bases que han de regir aquest procés d’avaluació són les que estableix la normativa d’avaluació del règim de dedicació vigent i allò establert a l’annex 1 del document. L’acord també estableix el calendari d’actuacions, que s’iniciarà el 14 de gener amb l’obertura de l’aplicació per iniciar el procés d’avaluació.

La convocatòria es publicarà al web del Portal de Personal de la UPC i a l’aplicació que gestiona aquest procés d’avaluació.