En marxa el nou servei gRDI de consulta de la informació dels projectes RDI

El personal docent i investigador de la UPC ja té a la seva disposició la nova eina de gestió de projectes gRDI, que substituirà a mig termini l’actual portal MEDI, amb la incorporació de noves funcionalitats i millores d’usabilitat.

05/10/2018

Els serveis TIC de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) han posat en marxa un nou sistema d’informació tècnica i econòmica dels projectes de recerca, desenvolupament i innovació (RDI) de la Universitat, dissenyat principalment com a eina de consulta per al PDI responsable de projectes, i en una segona fase per al PAS implicat en la gestió de la recerca.

El gestor es posa en marxa en versió beta fins a finals de 2018. Al llarg dels propers mesos, es realitzarà la fase de validació i prova per part del PDI responsable de projectes, en primera instància, i de manera gradual pel personal de suport a la recerca, de forma que la versió definitiva es preveu implantar al gener de 2019. D’aquesta manera, l’eina substituirà a mig termini l’actual portal MEDI, respecte el qual aporta diverses millores tecnològiques, especialment quant a la navegabilitat i a la integració amb altres sistemes TIC de la UPC. El nou sistema anirà incorporant millores periòdicament.

Respecte les funcionalitats del gestor, el PDI i el PAS podrà accedir a informació dels projectes -tant tècnica com econòmica-, consultar les persones que participen al projecte i les seves dades, rebre notificacions o alertes d’informació d’interès o accedir de forma directa a altres sistemes d’informació de recerca sense tornar-se a identificar -com ara viatges, justificacions, etc.