En marxa els nous concursos a càtedres per al PDI funcionari i al PDI laboral

El Consell de Govern del 22 de febrer ha aprovat les convocatòria de diversos concursos previstos en l’Oferta Pública d’Ocupació del Personal Docent Investigador (PDI) de la UPC per al 2017

05/03/2018

Concretament, i pel que fa el PDI funcionari (PDI-F), s’ha posat en marxa la convocatòria de vuit concursos per accedir al cos de catedràtics d’universitat, quatre dels quals són per places reservades per a la promoció interna i quatre per places en torn lliure

Pel que fa al PDI laboral (PDI-L), s’ha obert convocatòria de sis concursos de promoció interna a la categoria de catedràtic contractat, adreçada al PDI laboral permanent, en virtut de l’acord de modificació del primer conveni col·lectiu del PDI laboral de les universitats públiques catalanes, del 27 d’octubre de 2016.

En tots els casos, les proves es faran seguint el procediment d’accés a cossos i categories de personal docent i investigador permanent, establert en l'acord de Consell de Govern 66/2009

Més informació: