En vigor la nova normativa de beques d’aprenentatge de la UPC

En vigor la nova normativa de beques d’aprenentatge de la UPC
+
Descarregar

Biblioteca del Campus del Baix Llobregat. Autora de la imatge: Ariana Kozakowska.

El Consell de Govern del 25 de febrer ha aprovat una nova normativa que regula les beques d’aprenentatge de la UPC per a què compleixin l’objectiu de formar l’estudiantat tant en competències transversals i específiques dels estudis, com en aquelles relacionades amb la incorporació al mercat laboral.

07/03/2019

Amb la reforma de la Normativa de les beques d'aprenentatge, la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) també estandarditza les condicions dels diversos tipus de beques d’aprenentatge de grau i màster –establint la durada, la dedicació, els requisits del candidat, el procediment de concessió de les beques, i els drets i deures de la persona beneficiària– i estableix mecanismes de seguiment per al seu correcte desenvolupament, com ara la regulació de les figures de responsable i tutora de la beca d’aprenentatge en la unitat estructural on es convoca, o la comissió acadèmica d’avaluació de les beques d’aprenentatge, que vetllarà per la qualitat de les tasques desenvolupades en les beques.