Estabilització extraordinària de PAS temporal i augment addicional de l’1,5 % del sou dels treballadors públics

Les universitats públiques catalanes i els representants dels treballadors i les treballadores han acordat els criteris d’aplicació als processos d’estabilització extraordinària, de forma que les universitats poden articular les convocatòries corresponents. Aquestes han de ser publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) abans de finalitzar l'any. D'altra banda, els empleats públics, entre ells els de la UPC, cobraran aquest mes de novembre l'augment addicional de l'1,5% del sou que s'havia pactat.

08/11/2022

La Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública, estableix l’objectiu que la temporalitat de l’ocupació de les Administracions Públiques se situï per sota del 8%. Per aconseguir aquest percentatge, la llei regula un procés extraordinari d’estabilització d’ocupació temporal, mitjançant un sistema de concurs de mèrits, per a les places ocupades ininterrompudament des d’abans de l’1 de gener del 2016, i mitjançant concurs-oposició per a places ocupades des d’aquesta data i fins al 31 de desembre del 2017.

El Consell de Govern de 24 de maig de 2022 va aprovar l’oferta pública de PAS extraordinària corresponent a aquest procés, afectant un total de 45 places: 32 per sistema de concurs i 13 per concurs oposició.

El 5 d’octubre passat, les universitats públiques catalanes i els representants dels treballadors i les treballadores van acordar els criteris d’aplicació als processos d’estabilització extraordinària, de forma que les universitats poden articular les convocatòries corresponents, que han de ser publicades al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) abans de finalitzar l’any 2022.

Augment addicional del 1,5% del sou, en la nòmina de novembre
D'altra banda, els treballadors i treballadores de la Generalitat de Catalunya cobraran aquest mes de novembre l’increment addicional de l’1,5% pactat. Aquest increment se suma al 2% que s’aplica des de principis d’any i té com a objectiu pal·liar els efectes de la inflació en el poder adquisitiu dels servidors públics, segons estableix el Reial Decret llei 18/2022, del 18 d’octubre. Tot i que les gerències de les universitats públiques catalanes encara estan treballant, amb el Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat, els ingressos pressupostaris que han de permetre assumir amb garanties aquests imports al pressupost, han decidit, de comú acord, no demorar aquest pagament i fer-lo efectiu a la nòmina de novembre a tots els treballadors vinculats a la Universitat.