Fins al 10 de juny es poden sol·licitar ajuts per intensificar la transferència de coneixement i tecnologia i apropar els projectes al mercat

Fins al 10 de juny estan obertes les convocatòries d’ajuts per a la contractació de personal en el marc dels programes destinats a la maduració de projectes i a la transferència de coneixement i tecnologia.

06/06/2019

El Consell de Govern ha aprovat dues convocatòries centrades en la intensificació de la transferència de coneixement i tecnologia, resultat de l’aplicació del ‘Pla d’Acceleració i Transferència de la UPC 2016-2020’ que ha estat cofinançat per la Generalitat mitjançant el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER)per a la realització de projectes de les unitats de valorització i transferència de coneixement de les universitats de Catalunya adreçats a millorar sensiblement la interacció amb el sector productiu.

La convocatòria ‘Acosta't al mercat’ està destinada a contractar personal que doni suport en la maduració de projectes que explotin els resultats de la recerca que es genera a la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC), mentre que el ‘Programa Excel·lència KTT’ té com a finalitat la intensificació de l’activitat de la transferència de coneixement i tecnologia.

La primera s'anomena ‘Programa Excel·lència KTT 2019’ i té per objectiu incrementar la interacció amb el sector productiu dels grups de recerca de la UPC mitjançant la contractació de personal de suport per a projectes d’excel·lència.

Aquests ajuts, que han de ser cofinançats pels grups, tenen un pressupost assignat de 218.000 euros.

La segona convocatòria s’anomena Acosta’t al mercat’ i també està adreçada a incorporar personal, però en aquesta ocasió amb la finalitat d’augmentar el Technology Readiness Level (TRL)/Societal Readiness Level ( SRL) dels projectes i, així, disminuir el risc i la incertesa tecnològica i millorar, en definitiva, la seva capacitat d’accedir al mercat.

En concret, els projectes han d’estar destinats al reforç de la protecció del coneixement generat i a les primeres proves de concepte (prototipus o producte mínim viable), així com a la definició del full de ruta de la comercialització, la generació del model de negoci, l’anàlisi de viabilitat tecnològica i comercial o a altres activitats que es portin a terme en aquestes fases del desenvolupament. El pressupost assignat és de 150.000 euros.