Jordi Puiggalí, director del Departament d'Enginyeria Química

Jordi Puiggalí, director del Departament d'Enginyeria Química
+
Descarregar

Jordi Puiggalí, director del Departament d'Enginyeria Química

El professor Jordi Puiggalí ha pres possessió, el 13 de setembre, del càrrec de director del Departament d'Enginyeria Química.

14/09/2018

Enginyer industrial (especialitat en Química) per la UPC (1980) i doctor enginyer industrial per la mateixa Universitat (1985), Jordi Puiggalí ha pres el relleu en la direcció del Departament d’Enginyeria Química a Adriana Farran, al capdavant d’aquesta unitat en els darrers set anys.

Jordi Puiggalí també ha estat membre, com a vocal i com a secretari, de la Comissió de Selecció i d’Avaluació del Personal Docent i Investigador (CSAPDIU) de la UPC (2008-2014), i cap de la secció de Barcelona del departament que ara dirigeix (2002-2004).

Responsable del programa de doctorat Polímers i Biopolímers des de l’any 2015, Jordi Puiggalí imparteix o ha impartit docència a l’Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i a la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB).

Com a investigador, Puiggalí és responsable, des del 2002, del grup de recerca en Polímers Sintètics: Estructura i Propietats (PSEP) i forma part del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona (CRnE).

Autor de més de 280 publicacions científiques entre articles i capítols de llibre, el professor Puiggalí forma part dels consells editorials de diverses revistes de referència, com són Express Polymer Letters, International Journal of Molecular Sciences; Gels i Sci, i és editor convidat d’Applied Science i Fibers, entre d’altres. També és revisor en més de 100 revistes científiques de referència.