Jordi Puiggalí continua com a director del Departament d'Enginyeria Química

D'esquerra a dreta: Jordi Puiggalí i Daniel Crespo, rector de la UPC
+
Descarregar

D'esquerra a dreta: Jordi Puiggalí i Daniel Crespo, rector de la UPC

D'esquerra a dreta: el professor Jordi Puiggalí, el rector Daniel Crespo i la secretària general Ana B. Cortinas, durant la presa de possessió
+
Descarregar

D'esquerra a dreta: el professor Jordi Puiggalí, el rector Daniel Crespo i la secretària general Ana B. Cortinas, durant la presa de possessió

El professor Jordi Puiggalí Bellalta continuarà al capdavant Departament d'Enginyeria Química, després d’haver estat reelegit en el càrrec.

21/07/2022

El professor Jordi Puiggalí ha pres possessió, el 13 de juliol, com a director del Departament d’Enginyeria Química, càrrec que exerceix des del setembre del 2018.

Enginyer industrial (especialitat en Química) per la UPC (1980) i doctor enginyer industrial per la mateixa Universitat (1985), és catedràtic en enginyeria química.

Anteriorment, ha estat responsable del programa de doctorat Polímers i Biopolímers (2015- 2018), membre, com a vocal i com a secretari, de la Comissió de Selecció i d’Avaluació del Personal Docent i Investigador (CSAPDIU) de la UPC (2008-2014),  i cap de la secció de Barcelona del departament que dirigeix (2002-2004).

Com a professor, Jordi Puiggalí imparteix o ha impartit docència a l’Escola d'Enginyeria de Barcelona Est (EEBE), a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona (ETSETB) i a la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB).

Com a investigador, Puiggalí és responsable, des del 2002, del grup de recerca en Polímers Sintètics: Estructura i Propietats (PSEP). També forma part del Centre de Recerca en Ciència i Enginyeria Multiescala de Barcelona (CRnE) i es investigador associat a l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC).


Autor de més de 350 publicacions científiques entre articles i capítols de llibre, el professor Puiggalí forma part del consells editorials de diverses revistes de referència, com són Express Polymer Letters, International Journal of Molecular Sciences; Gels i Sci, i és editor convidat d’Applied Science i Fibers, entre d’altres. També és revisor en més de 100 revistes científiques de referència.