L’11 de juny, examen oficial per acreditar el nivell de suficiència de llengua catalana (C1), adreçat al PDI

El Personal Docent i Investigador (PDI) que necessiti obtenir un certificat oficial que acrediti el seu nivell de suficiència de llengua catalana (C1) té l’oportunitat d’inscriure’s, fins al 15 de maig, a la convocatòria d'examen oficial de català que tindrà lloc l'11 de juny a la UPC. La inscripció es pot fer al web del Servei de Llengües i Terminologia, on també es publica, entre d’altres, informació sobre certificats equivalents.

06/05/2022

L’acreditació del nivell C1 és un requisit legal en els processos de selecció i accés del professorat de les universitats. El Servei de Llengües i Terminologia de la UPC ofereix al seu web informació sobre la formació i l’acreditació del PDI la possibilitat de fer la inscripció a la convocatòria de l’11 de juny, per al PDI, de l’examen oficial per obtenir el certificat d’aquest nivell, que finalitza el 15 de maig.

En el mateix web es poden consultar, entre altres recursos, la taula de certificats equivalents, com és el cas de les persones que han cursat, a partir del curs 1978-1979, la matèria de llengua catalana en la totalitat dels estudis d'EGB i BUP a Catalunya, que poden recollir el certificat corresponent a l’institut en el qual van estudiar.

Així mateix, s’ofereix la possibilitat de fer una prova de nivell de llengua catalana i formació gratuïta per completar o per iniciar la formació en llengua catalana.

Més informació