Mercè Oller, nova directora de l’Àrea TIC de la UPC

Enginyera informàtica per la UPC i cap de Sistemes Informàtics i Comunicacions de la Unitat Transversal de Gestió en l’àmbit de Camins, Mercè Oller assumeix, des de l’1 d’octubre, la direcció de l’Àrea TIC de la UPC.

02/10/2018

Mercè Oller ha desenvolupat la seva carrera professional a l’Escola Tècnica Superior  d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB), ocupant, des del 1994, diferents càrrecs en els serveis TIC de l’Escola. Ha estat també cap de Sistemes Informàtics i Comunicacions de la Unitat Transversal de Gestió (UTG) en l’àmbit de Camins des de la seva creació, el 2015. 

Va cursar Enginyera Informàtica a la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB) i el màster en Direcció i Gestió de Sistemes i Tecnologies de la Informació a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), Oller havia treballat anteriorment en el sector privat, com a administradora de sistemes en el departament d’informàtica a l’empresa hotelera ExpoHotel.

Oller és membre del consell tècnic de les TIC (COTETIC) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) des de la seva creació. Els seus camps d’expertesa se centren en la gestió de projectes vinculats a infraestructures, sistemes, xarxes de comunicacions, clústers de càlcul, serveis de cloud computing i virtualització. També s’ha implicat en projectes d’aplicació de les TIC a la innovació docent.