Més prestacions en el correu electrònic i l’emmagatzematge amb la migració a Google G Suite

Més prestacions en el correu electrònic i l’emmagatzematge amb la migració a Google G Suite
+
Descarregar

Imatge: Austin Distel-Unsplash

El Consell de Govern de la UPC, reunit el de 8 d’octubre, va aprovar la migració del correu electrònic corporatiu a Google G Suite.

24/10/2019

La migració del correu electrònic corporatiu a Google G Suite permetrà accedir al correu des de qualsevol dispositiu (PC, portàtil, tauleta o mòbil) amb la màxima eficiència i amb les millors funcionalitats del mercat. A més, la plataforma G Suite disposa d'altres aplicacions molt interessants, com són Drive (sistema per emmagatzemar i compartir fitxers), Calendar (sistema d'agenda), Hangouts (sistema de videoconferència). A més, aquestes aplicacions interactuen perfectament per aconseguir una experiència d'usuari molt millor.

Un dels punts destacats de la migració és que, a més del PAS i del PDI, es podrà oferir un compte de correu electrònic a tot l’estudiantat i tots els alumni de la UPC. A més, per a tots aquests comptes, la capacitat de la bústia de correu i del repositori a Google Drive no estarà limitada.

Cal destacar que els serveis de Google G Suite compleixen els requisits de privacitat i seguretat establerts pel Reglament general de protecció de dades (RGPD, resolució de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades de juny de 2017). Igualment, Google compleix les mesures de seguretat de nivell alt establertes per a les administracions públiques pel reial decret que defineix l'Esquema Nacional de Seguretat (ENS). (Més informació a https://www.ccn.cni.es/index.php/es/esquema-nacional-de-seguridad-ens/empresas-certificadas).

Els serveis TIC de la UPC s'encarregaran de dur a terme la gestió dins del domini upc.edu: control d'accessos, altes i baixes de comptes, incidències i recuperació de fitxers, entre d’altres.

Gairebé totes les universitats públiques catalanes han optat per adoptar aquesta solució o una de molt semblant, i la valoren molt positivament. La Unviersitat de Barcelona (UB), la Universritat Autònoma de Barcelona (UAB) i la Unviersitat Rovira i Virgili (URV) utilitzen Microsoft Office 365, i la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la Universitat Pompeu Fabra (UPF) i la Universitat de Girona (UdG) utilitzen Google G Suite.

L'adopció d'aquesta solució suposa un estalvi important. Google G Suite és gratuït per a les institucions acadèmiques. A més, la Universitat s’estalviarà la infraestructura i les tasques de manteniment i millora del programari actual, ja que ja no caldrà fer una part important de la gestió. L'estalvi estimat se situa al voltant de 150.000 euros/any, sense comptar la infraestructura. Aquest estalvi permetrà abordar alguns projectes que s’han deixat aparcats per manca de recursos.