Nous concursos per accedir o promocionar a catedràtic o catedràtica i a professorat agregat

En la reunió del 25 de febrer, el Consell de Govern ha aprovat la convocatòria de 27 concursos, 19 dels quals són de selecció al cos de catedràtiques i catedràtics d’universitat, sis de promoció interna de professorat catedràtic contractat i dos de selecció de professorat agregat. Així mateix, s’han acordat els criteris d’acreditació de l’activitat professional en els processos de contractació de professorat associat.

07/03/2019

En el marc de les ofertes públiques d’ocupació de Personal Docent i Investigador (PDI) de la UPC als darreres dos anys, i seguint amb l’objectiu de donar resposta a tots els compromisos corresponents al pla d’estabilització i al pla de promoció del PDI per al 2018, el Consell de Govern ha aprovat la convocatòria de 19 concursos per accedir al cos de catedràtiques i catedràtics d’Universitat, en 13 àrees de coneixement.

D’aquestes 19 places, adreçades al PDI Funcionari, nou estan reservades per al torn de promoció interna i deu per al torn lliure, de les quals quatre corresponen a l’oferta pública d’ocupació del PDI per al 2017 i sis, a la del 2018.  

En la mateixa reunió, el Consell de Govern ha aprovat la convocatòria de sis concursos de promoció interna per accedir a la categoria de catedràtica contractada o catedràtic contractat i adreçats al PDI Laboral Permanent amb la categoria de professorat agregat.

Aquests concursos es desenvoluparan d’acord amb el Procediment d’accés a cossos i categories de personal docent i investigador permanent (Acord 66/2009 del Consell de Govern) i es distribueixen en sis àrees de coneixement.
 
Així mateix, s’ha acordat la convocatòria de dos concursos de selecció de professorat agregat. Un, en l’àrea de coneixement de Màquines i Motors Tèrmics −reservat per la contractació com a personal laboral fix de personal investigador i que hagi obtingut el certificat I3 (investigadors Ramon y Cajal)−, i l’altre, en l'àrea de Matemàtica Aplicada.  

D’altra banda, el Consell de Govern ha acordat els criteris de contractació de professorat associat de la UPC, en el sentit d’exigir l’acreditació d’una activitat professional fora de l’àmbit acadèmic universitari tant en el moment de la contractació inicial com en les possibles pròrrogues.