L’activitat acadèmica, més audiovisual

Incentivar la creació de nous materials docents desenvolupats en suport audiovisual és l’objectiu dels nous Serveis Audiovisuals UPC, un servei de serveis.

04/10/2018

Els nous Serveis d’Audiovisuals UPC tenen com a objectiu impulsar l’ús de l‘audiovisual en les diferents activitats de la Universitat, especialment en l’activitat acadèmica i s’emmarquen dins dels objectius del Pla d’Actuacions UPC 2018-2021, concretament en el punt 1.2 dels Reptes i objectius estratègics.

Incentivar la creació de nous materials docents desenvolupats en suport audiovisual és una de les claus d’aquest nou servei, que també proporcionarà instruments, eines i assessorament al servei de la divulgació de la recerca i de la projecció de l’activitat de la UPC.

El desenvolupament d’una futura videoteca digital i l’establiment dels estàndards de qualitat necessaris per a la producció audiovisual de la UPC són altres elements rellevants de l’acció dels nous Serveis Audiovisuals, que en una primera etapa se centraran, específicament, en la producció audiovisual de la UPC i, posteriorment, ampliaran la seva carta de serveis a l’àmbit del suport a actes i esdeveniments.

El Servei s’articula a partir d’un model col·laboratiu de gestió en el qual participen l’ICE, els serveis TIC, Biblioteques, Publicacions i Arxius i el Servei de Comunicació, així com les unitats de producció audiovisual de l’Escola de Camins i del Campus de Terrassa.