Noves convocatòries de concursos per a la captació i estabilització del professorat i ampliació de l’oferta pública del PDI

El Consell de Govern de la UPC ha donat el vist-i-plau a diverses convocatòries de concursos per a la captació, l’estabilització i la promoció del professorat, així com a la convocatòria d’enguany del procés d’avaluació del règim de dedicació del professorat. També ha acordat la distribució de 56 places de captació.

21/12/2022

El 19 de desembre, el Consell de Govern, reunit en sessió ordinària, ha aprovat la distribució de 56 places de captació (principalment en forma de lector) a incorporar durant el 2023. Aquesta xifra és el resultat de la diferència entre les baixes definitives i les excedències, i els reingressos (53 persones), a les quals cal afegir la renúncia de tres professors lectors.

Per altra banda, s’han convocat 20 concursos d’estabilització en la categoria de professorat agregat,un concurs addicional d’agregat de captació i dos concursos del cos docent de professorat titular d’universitat, corresponent a l’oferta pública PDI del 2022.

Addicionalment s’ha aprovat la convocatòria de 13 concursos de professorat lector en el marc del programa Serra Húnter 2022/1 i una nova convocatòria de tres concursos de professorat lector en el marc del programa de captació de professorat de la UPC.

En la mateixa sessió, s’ha acordat l’ampliació de l’oferta d’ocupació pública de PDI amb caràcter permanent corresponent al 2022 (i aplicable en un màxim de tres anys). El Consell de Govern també ha donat llum verda a la convocatòria 2022 del procés d’avaluació del règim de dedicació del professorat de la UPC.