Noves convocatòries de llicències sabàtiques i de permisos de mobilitat externa per al PDI per al curs acadèmic 2019-2020

De 21 de gener a l’1 de febrer estaran oberts els terminis per presentar les sol·licituds de dues noves convocatòries aprovades pel Consell de Govern: la de llicències sabàtiques i la de mobilitat externa, adreçades al PDI amb dedicació a temps complet i que permeten gaudir de permisos retribuïts a partir del 2019.

18/12/2018

Pel que fa a la convocatòria de llicències sabàtiques, s’adreça al PDI permanent amb dedicació a temps complet amb una antiguitat mínima de cinc anys ininterromputs a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). Les llicències, amb una durada de sis mesos o d’un any (sense possibilitat de fragmentar-se) es podran gaudir entre l’1 de setembre de 2019 i el 31 d’agost del 2019, i han de coincidir amb períodes lectius complets.

Pel que fa a la nova convocatòria de mobilitat externa permet realitzar estades de més de tres mesos i de fins a màxim un any (també sense possibilitat de fragmentar-se), que es poden iniciar entre l’1 de setembre del 2019 i el 28 de febrer, i que han de coincidir amb període lectiu.

Tant els períodes de permisos de mobilitat externa com els de les llicències sabàtiques es reconeixeran com a dedicació a temps complet a la universitat. El PDI interessat a fer qualsevol d’aquestes sol·licituds ha de tenir en compte que el nombre màxim de mesos de llicència o de permís retribuïts  a gaudir és de 12 mesos cada cinc anys. En aquest còmput no es tenen compte els permisos retribuïts inferiors a tres mesos.

La documentació a presentar per fer les sol·licituds de les dues convocatòries es publicarà en breu al Portal per al PDI.