Oberta, fins al proper 3 de maig, una nova convocatòria d’ajuts per a l’organització de congressos

Publicació de ponències a UPCommons

En la convocatòria també es recorda que en l’apartat de congressos del portal UPCommons es publiquen les ponències, comunicacions i altres contribucions (pòsters, etc.) presentats en els congressos organitzats per la UPC, a fi de garantir la preservació d’aquest coneixement, maximitzar-ne la visibilitat i, conseqüentment, ajudar a incrementar l’impacte en la docència i la recerca. Per a més informació podeu adreçar-vos a info.biblioteques@upc.edu.

La convocatòria d’ajuts recentment aprovada pel Consell de Govern, oberta fins al 3 de maig, potenciarà la realització de congressos científics organitzats pel personal docent i investigador (PDI) de la UPC i que contribueixin, per la seva qualitat i interès científic, a la difusió dels resultats de la recerca.

11/04/2019

Amb una dotació econòmica de 20.000 euros, la Universitat ha obert una nova convocatòria d’aquest tipus d’ajuts, que contribueixen a millorar la qualitat i l’èxit dels congressos i que afavoreixen que hi participi el PDI de reconegut prestigi.

La convocatòria, aprovada pel Consell de Govern el 21 de març, està adreçada únicament a finançar quotes d’inscripció de becàries i becaris o joves investigadores i investigadors; despeses de desplaçament i/o estades de professorat i personal investigador que imparteixi conferències o despeses destinades a la preparació del congrés.

Els congressos als quals fa referència la convocatòria poden ser de caràcter local, estatal o internacional i han de servir per a què membres de la comunitat científica de la UPC pugui difondre coneixements i treballs, així com establir relacions amb altres científics i amb el món industrial i social.

Els centres docents, departaments o instituts universitaris de recerca de la UPC són els responsables de promoure la realització d’aquestes activitats. El seu finançament s’ha de realitzar per mitjà de l’establiment de quotes d’inscripció per a les persones assistents.

Les sol·licituds han d’adreçar-se al vicerector de Política Científica i s’han de presentar mitjançant els registres de la UPC, els quals hauran de lliurar-les a la Unitat de Projectes Nacionals del Servei de Suport a la Recerca i Innovació (SSRI), a l’edifici Vèrtex, planta S1.  

Els impresos per fer les sol·licituds es troben en l’annex I d’aquesta convocatòria. La data límit per presentar-les és el proper 3 de maig.