Prenen possessió, l'11 de febrer, 17 nous catedràtics i catedràtiques de la UPC

Prenen possessió, l'11 de febrer, 17 nous catedràtics i catedràtiques de la UPC
+
Descarregar

A la primera fila, d'esquerra a dreta, la secretària general de la UPC, Margarida Espona; el rector, Francesc Torres, i el vicerector de Política del Personal Docent i Investigador, Santiago Gassó, juntament amb gran part del professorat que ha entrat a formar part del cos de catedràtics i catedràtiques de la Universitat, el dia de la presa de possessió formal

Prenen possessió, l'11 de febrer, 17 nous catedràtics i catedràtiques de la UPC
+
Descarregar

El professor Josep Maria Font, nou catedràtic d'Enginyeria Mecànica, va participar en l'acte via Meet.

Prenen possessió, l'11 de febrer, 17 nous catedràtics i catedràtiques de la UPC
+
Descarregar

Retrat de la professora Irene Arias, nova catedràtica de Matemàtica Aplicada.

L’11 de febrer ha tingut lloc la presa de possessió de 17 professors i professores com a nous catedràtics i catedràtiques de la UPC en 11 àrees de coneixement. L’acte ha estat presidit pel rector de la Universitat, Francesc Torres, i ha comptat amb la participació de la secretària general, Margarida Espona, i del vicerector de Política del Personal Docent i Investigador, Santiago Gassó, qui, en aquest cas, també ha estat un dels signants com a nou catedràtic d’universitat.

23/02/2021

Una desena de professors i set professores de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) han pres possessió com a nous catedràtics i catedràtiques de la Universitat. L’acte formal ha tingut lloc l’11 de febrer, a la Sala de Juntes del Rectorat, a Barcelona, realitzat amb les mesures de seguretat pertinents per la situació d’emergència sanitària per la COVID-19.

Ho han fet, com a catedràtics i catedràtiques contractats, les professores i professors següents:

 • Elaine Armelin, del Departament d’Enginyeria Química (en l’àrea de coneixement d'Enginyeria Química).

 • Albert Cabellos, del Departament d’Arquitectura de Computadors (en l'àrea d'Arquitectura i Tecnologia de Computadors).

 • Jasmina Casals, del Departament d’Enginyeria Mecànica (en l’àrea d’Enginyeria Mecànica).

 • i Michele Chiumenti, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental (en l’àrea de Mecànica de Medis Continus i Teoria d'Estructures).
Irene Arias, professora del del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental i una de les noves catedràtiques de la UPC (en l’àrea de coneixement de Matemàtica Aplicada), no ha pogut assistir a aquest acte formal, mentre que Josep Maria Font, professor Departament d'Enginyeria Mecànica i també nou catedràtic (en l'àrea d 'Enginyeria Mecànica), ha estat present per via telemàtica.

Aquests sis nomenaments, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) — Núm. 8334, del 5 de febrer del 2021—, corresponen als concursos de promoció interna convocats en la categoria de catedràtic contractat durant el curs passat (resolució 1001/2020 del 2 de juliol de la UPC).

Així mateix, han pres possessió i han signat com a catedràtics d’universitat els professors i professores que es relacionen tot seguit:

 • David Artigas, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (en l’àrea de Teoria de la Senyal i Comunicacions).

 • Lázaro Vicente Cremades, del Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció (en l’àrea d’Enginyeria de Projectes).

 • Manuel Domínguez, del Departament d’Enginyeria Electrònica (en l’area de Tecnologia Electrònica).

 • Adriana Farran, del Departament d’Enginyeria Química (en l’àrea d’Enginyeria Química).

 • Santiago Gassó, del Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció (en l’àrea de Projectes d’Enginyeria).

 • Jordi Madrenas, del Departament d’Enginyeria Electrònica (en l’àrea de Tecnologia Electrònica).

 • Amaia Lusa, del Departament d’Organització d’Empreses (en l’àmbit de coneixement d’Organització d’Empreses).

 • Xavier Masip, del Departament d’Arquitectura de Computadors (en l’àrea d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors).

 • Mercè Ollé, del Departament de Matemàtiques (en l’àrea de Matemàtica Aplicada).

 • Pere Palà, del Departament d’Enginyeria Minera, Industrial i TIC (en l’àrea de Teoria de la Senyal i Comunicacions).

 • Laureano Ramírez de la Piscina, del Departament de Física (en l’àrea de Física Aplicada).

 • Inmaculada Rodriguez, del Departament de Física (en l’àrea de Física Aplicada).

Aquests 12 darrers nomenaments, publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) — número 33, del 8 de febrer del 2021—  corresponen a la convocatòria de concursos d’accés al cos de catedràtics de la UPC (resolució 1000/2020 del 2 de juliol) i són fruit de diversos acords del Consell de Govern aprovats durant el 2020, referents al programes de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet, a l’oferta pública d’ocupació d’aquest col·lectiu i al programa de càtedres de la Universitat.