Prenen possessió, el 21 de juliol, 9 nous catedràtics i catedràtiques de la UPC

Els professors i les professores que han pres possessió com a nous catedràtics i catedràtiques de la UPC, a les escales del Rectorat
+
Descarregar

Els professors i les professores que han pres possessió com a nous catedràtics i catedràtiques de la UPC

El 21 de juliol ha tingut lloc la presa de possessió de nou professors i professores com a nous catedràtics i catedràtiques de la UPC en diferents àrees de coneixement. L’acte ha estat presidit pel rector de la Universitat, Daniel Crespo, i ha comptat amb la participació de la secretària general, Ana Belén Cortinas, i del vicerector de Política del Personal Docent i Investigador, Miquel Soriano.

21/07/2022

Cinc professors i tres professores de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) han pres possessió com a nous catedràtics i catedràtiques de la Universitat. L’acte formal ha tingut lloc el 21 de juliol, a la Sala de Juntes del Rectorat, a Barcelona.Han pres possessió i han signat com a catedràtics d’universitat els professors i professores que es relacionen tot seguit:

  • Eduard Alarcón Cot, del Departament d'Enginyeria Electrònica (en l'àrea de coneixement de tecnologia electrònica).

  • Juan Carlos Collado Gómez, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (en l'àrea de coneixement de teoria del senyal i comunicacions).

  • Sonia Fernández Méndez, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (en l'àrea de coneixement matemàtica aplicada).

  • Carles Llop Torné, del Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori (en l'àrea de coneixement d'urbanística i ordenació del territori).

  • Carlos Marmolejo Duarte, del Departament de Tecnologia de l'Arquitectura (en l'àrea de coneixement de construccions arquitectòniques).

  • José Turmo Coderque, del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (en l'àrea de coneixement d'enginyeria de la construcció).

Aquests cinc nomenaments, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) — núm. 8710, de 15 de juliol de 2022—, corresponen al concurs d'accés per a la provisió de places de cossos docents universitaris, convocat per la Resolució 2022-660/19, de la UPC (BOE d'11 de març de 2022).

Així mateix, ho han fet, com a catedràtics i catedràtiques contractats, les professores i professors següents:

Aquests tres nomenaments, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) — núm. 8710, de 15 de juliol de 2022—, corresponen al concurs de la categoria de catedràtic/a contractat/da, convocat per la Resolució 2022-661/20, d'1 de març, de la UPC (DOCG del 16 de març de 2022).