Presa de possessió de cinc nous catedràtics i catedràtiques de la UPC

El 6 de novembre ha tingut lloc la presa de possessió de tres professors i dues professores com a nous catedràtics i catedràtiques de la UPC en cinc àmbits de coneixement. L’acte ha estat presidit pel rector de la Universitat Francesc Torres, la secretària general, Marta de Blas, i el vicerector de política del Personal Docent i Investigador (PDI), Miquel Soriano.

29/11/2018

El rectorat de la UPC ha estat l’escenari de la presa de possessió, el 6 de novembre, de tres nous catedràtics i dues noves catedràtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en cinc àrees de coneixement.D’una banda, el professor Juan Pedro Mellado, del Departament de Física ha pres possessió com a catedràtic contractat en l’àrea de l’Enginyeria Aeroespacial, mentre que la professora Eva Miranda, del Departament de Matemàtiques, ho ha fet com a catedràtica contractada en l’àrea de Geometria i Topologia.

El primer d’aquests nomenaments correspon al concurs convocat en la categoria de catedràtic contractat (Resolució 1083/2018 del 28 de maig), mentre que el segon correspon als concursos de promoció interna convocats en la mateixa categoria (Resol. 1088/2018 de 29 de maig).

D’altra banda, han signat com a nous catedràtics d’universitat els professors Albert Atserias, del Departament de Ciències de la Computació, en l’àrea de Llenguatges i Sistemes Informàtics; Jordi Castro, del Departament d’Estadística i Investigació Operativa, en l’àrea d’Estadística i Investigació Operativa; i Esther Real, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, en l’àrea d’Enginyeria de la Construcció.

Aquests tres nomenaments, publicats al BOE número  253, de 19 de octubre de 2018 (a la secció II> Autoritats i personal ), corresponen a la convocatòria de concursos d’accés al cos de catedràtics de la UPC publicada al BOE el 7 de juny de 2018 i que és fruit de diversos acords del Consell de Govern aprovats pel durant el 2018, referents al programes de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet, a l’oferta pública d’ocupació d’aquest col·lectiu de personal permanent, a la convocatòria de concursos d’accés al cos de catedràtics i al programa de càtedres de la Universitat.