Prenen possessió nous catedràtics i catedràtiques de la UPC

Prenen possessió nous catedràtics i catedràtiques de la UPC
+
Descarregar

Imatge de grup del professorat nomenat catedràtric o catedràtica, en l'acte conjunt de preses de possessió

Prenen possessió nous catedràtics i catedràtiques de la UPC
+
Descarregar

Ell professor Xavier Tort Martorell ha estat el primer en signar com a catedràtic, abans de l'acte conjunt

El 19 de gener han tingut lloc els actes de presa de possessió de set catedràtics i dues catedràtiques de la UPC en nou àrees de coneixement, que han estat presidits pel rector de la Universitat Francesc Torres, i han comptat amb la participació de la secretària general, Margarida Espona, i del vicerector de Política del Personal Docent i Investigador, Santiago Gassó.

21/01/2021

Set professors i dues professores de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) han iniciat l’any entrant a formar part del cos de catedràtics de la Universitat, després que hagin tingut lloc el 19 de gener, a la Sala de Juntes del Rectorat (Barcelona), els actes formals de presa de possessió, realitzats amb les mesures de seguretat pertinents per la situació d’emergència sanitària per la COVID-19.

Com a catedràtic i catedràtiques contractats, han pres possessió la professora Laia Ferrer, del Departament d’Enginyeria Mecànica (en l’àrea de coneixement d’Organització d'Empreses); el professor Pedro Javier Gamez, del Departament de Mecànica de Fluids (en l’àrea de Mecànica de Fluids), i la professora Maria Rosa Massa, del Departament de Matemàtiques (en l’àrea de Matemàtica Aplicada).

Aquests tres nomenaments, publicats al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) — Núm. 8315, del 14 de gener del 2021—, corresponen als concursos de promoció interna convocats en la categoria de catedràtic contractat durant el curs passat (1001/2020 del 2 de juliol de la UPC).

Així mateix, han pres possessió com a catedràtics d’universitat, els professors Luis Gonzaga Alonso, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions (en l’àrea de Teoria del Senyal i Comunicacions); Jordi Forné, del Departament d’Enginyeria Telemàtica (en l’àrea d Enginyeria Telemàtica); Leandro Navarro, del Departament d’Arquitectura de Computadors (en l’àrea d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors); Romualdo Pastor, del Departament de Física (en l’àrea de Física Aplicada), Luis Sainz, del Departament d’Enginyeria Elèctrica (en l'àrea d’Enginyeria Elèctrica) i Xavier Tort-Martorell, del Departament d’Estadística i Investigació Operativa (en l’àrea d’ Estadística i Investigació Operativa).

Aquests sis darrers nomenaments, publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) — número 12, del 14 de gener del 2021—  corresponen a la convocatòria de concursos d’accés al cos de catedràtics de la UPC (resolució 1000/2020 del 2 de juliol) i són fruit de diversos acords del Consell de Govern aprovats durant el 2020, referents al programes de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet, a l’oferta pública d’ocupació d’aquest col·lectiu i al programa de càtedres de la Universitat.