Presa de possessió de quatre nous catedràtics de la UPC

Presa de possessió de quatre nous catedràtics de la UPC
+
Descarregar

La professora Ivet Ferrer i les professors Erik Cobo, Miguel Ángel Sáncehz i Salvatore Spadaro, juntament amb el vicerector Miquel Soriano, el rector Francesc Torres i la secretaria general, Margarida Espona.

La professora Ivet Ferrer i els professors Erik Cobo, Miguel Angel Sánchez i Salvatore Spadaro han estat els primers de l’any 2020 en incorporar-se al cos de catedràtics de la UPC, en quatre àrees de coneixement. Ho fan fet, formalment, el 5 de març, en un acte ha estat presidit pel rector de la Universitat Francesc Torres, i que ha comptat amb la participació del vicerector de Política del Personal Docent i Investigador, Miquel Soriano, i de la secretària general, Margarida Espona.

09/03/2020

El 5 de març, a la Sala de Juntes del Rectorat, a Barcelona, ha tingut lloc la presa de possessió de quatre nous catedràtics de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC). La professora Ivet Ferrer, del Departament d’Enginyeria Civil i Ambiental, ho fet com catedràtica contractada en l’àrea de Tecnologies del Medi  Ambient.

Aquest nomenament corresponen al concursos de promoció interna a la categoria de catedràtic o catedràtica contractat o contractada convocat el curs passat (resolució 1212/2019 del 16 de juliol de la UPC).

Així mateix, han pres possessió com a catedràtics d’universitat el professor Erik Cobo, del Departament d’Estadística i Investigació Operativa, en l’àrea d’Estadística i Investigació Operativa; el professor Miguel Angel Sánchez, del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials, en l’àrea de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, i el  professor Salvatore Spadaro, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, en l’àrea de Teoria del Senyal i Comunicacions.

Aquests tres darrers nomenaments, publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) — número 37, del 12 de febrer de 2020, —  corresponen a la convocatòria de concursos d’accés al cos de catedràtics i catedràtiques de la UPC (resolució 1212/2019 del 16 de juliol) i són fruit de diversos acords del Consell de Govern aprovats durant el 2019, referents al programes de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet, a l’oferta pública d’ocupació d’aquest col·lectiu i al programa de càtedres de la Universitat.