Presa de possessió de 13 nous catedràtics de la UPC

El 27 de novembre va tenir lloc la presa de possessió de nous catedràtics de la UPC. L’acte va estar presidit pel rector de la Universitat Francesc Torres, la secretària general, Margarida Espona, i el vicerector de Política del Personal Docent i Investigador, Miquel Soriano.

16/12/2019

La Sala de Juntes del Rectorat de la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) va ser l’escenari, el 27 de novembre, de la presa de possessió de 12 professors i una professora com a catedràtics i catedràtica de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) · BarcelonaTech en 11 àrees de coneixement.

D’una banda, el professor Jose Maria Manero, del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials, en l’àrea de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica, mentre que el professor Jordi Roger Riba, del Departament  d’Enginyeria Elèctrica, o ha fet en l’àrea d’Enginyeria Elèctrica  i Meritxell Vilaseca, del Departament d’Òptica i Optometria, ho ha fet en la d’Òptica.

Aquests tres nomenaments corresponen als concursos de promoció interna convocats en la categoria de catedràtic contractat (resolució 811/2019 del 10 de maig de la UPC) i es van publicar el 8 de novembre passat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), numero 7998.

D’altra banda, han signat com a nous catedràtics d’universitat els professors del Departament d’Enginyeria Electrònica, Miguel Castilla, i Francisco Juan Guinjoan, en l’àrea de Tecnologia Electrònica. del Departament de Física, ho han fet Francisco Calviño,  en l’àrea d’Enginyeria Nuclear; i José Miguel Juan, en l’àrea de Física Aplicada.

La resta de nous catedràtics d’universitat que han pres possessió del càrrec el 27 de novembre són el Miquel Casals, del Departament d’Enginyeria de Projectes i de la Construcció, en l’àrea d’Enginyeria de la Construcció; Andreu Català, del Departament  d’Enginyeria de Sistemes, Automàtica i Informàtica Industrial, en l’àrea d’Arquitectura i Tecnologia de Computadors; Jaume Comellas, del Departament de Teoria del Senyal i Comunicacions, en l’àrea de Teoria del Senyal i Comunicacions;  Pedro Francisco Delicado; del Departament d’Estadística i Investigació Operativa, en l’àrea d’Estadística i Investigació Operativa; Antonio Manuel Mateo, del Departament de Ciència i Enginyeria de Materials, en l’àrea de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i Jaime Sanz, del Departament  de Matemàtiques, en l’àrea de Matemàtica Aplicada.

Aquests nomenaments, publicats al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) — números 284, 273 i 269, corresponents als dies 26, 13 i 8 del novembre passat—  corresponen a la convocatòria de concursos d’accés al cos de catedràtics de la UPC i són fruit de diversos acords del Consell de Govern aprovats durant el 2019, referents al programes de promoció de PDI amb vinculació permanent a temps complet, a l’oferta pública d’ocupació d’aquest col·lectiu, a la convocatòria de concursos d’accés al cos de catedràtics i al programa de càtedres de la Universitat.