Quatre nous concursos per accedir o promocionar a catedràtic o catedràtica i deu, de professorat agregat

El 24 de maig, el Consell de Govern ha aprovat la convocatòria de 14 nous concursos, quatre dels quals són de selecció al cos de catedràtics i catedràtiques d’universitat i deu, per accedir a la categoria de professorat agregat.

11/06/2019

En el marc de les ofertes públiques d’ocupació de Personal Docent i Investigador (PDI) de la UPC del 2018 i del 2019, el Consell de Govern ha aprovat la convocatòria de quatre concursos de selecció del cos de catedràtiques i catedràtics d’Universitat, adreçades al PDI Funcionari, en quatre àrees de coneixement: Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica; Estadística i Investigació Operativa, Teoria del Senyal i Comunicacions I Enginyeria Hidràulica.

De les quatre places a concurs, tres estan reservades al torn lliure i corresponen a l’oferta pública d’ocupació del PDI per al 2018. La quarta plaça es reserva per al torn de promoció interna, d’acord amb l’oferta pública d’ocupació de PDI per al 2019.

Aquests concursos es desenvoluparan d’acord amb el Procediment d’accés a cossos i categories de personal docent i investigador permanent (Acord 66/2009 del Consell de Govern).

Així mateix, s’ha acordat la convocatòria de deu concursos de selecció de professorat agregat, quatre de les quals estan reservades per al personal investigador doctor del programa Ramón y Cajal que hagi obtingut el certificat I3, en vuit àrees de coneixement: Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica; Enginyeria Mecànica; Enginyeria Aeroespacial; Física Aplicada; Matemàtica Aplicada; Enginyeria Telemàtica, Enginyeria i Infraestructures dels Transports i Expressió Gràfica Arquitectònica.

Els concursos es desenvoluparan d’acord amb el Reglament per a la selecció, provisió i contractació de professorat Agregat (Acord 60/2015 del Consell de Govern i Acord 114/2015, pel qual s’aprova l’esmena d’error al Reglament).

Més informació