Reconeixement al personal jubilat el curs 2018-2019

La UPC ha reconegut, en un acte al Rectorat, les 92 persones de la comunitat universitària que s’han jubilat durant el curs acadèmic 2018-2019, entre les quals hi ha hagut els exrectors Josep Ferrer Llop i Antoni Giró Roca.

18/11/2019

L’acte de reconeixement a les persones jubilades el curs passat, que ha tingut lloc el 13 de novembre a la Sala de Juntes del Rectorat, s’ha fet per a 61 persones del col·lectiu de Personal Docent i Investigador (PDI) i 31 del Personal d’Administració i Serveis (PAS), les quals han rebut un obsequi de la mà del rector, Francesc Torres, i del vicerector de Política Acadèmica de la UPC, Santiago Gassó.

Entre el personal jubilat de la UPC durant aquest període s’inclouen els exrectors Josep Ferrer Llop i Antoni Giró Roca. Josep Ferrer Llop (Barcelona, 1949) va ser rector de la UPC del 2002 al 2006. Enginyer industrial i catedràtic del Departament de Matemàtica Aplicada de la UPC (actualment integrat al Departament de Matemàtiques) des del 1986, Ferrer Llop ha compaginat al llarg de la seva trajectòria a la UPC les tasques de docència i recerca amb una intensa activitat sindical, de gestió i de política universitària.

Vinculat a l’Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), la seva trajectòria ha destacat per l’impuls de la innovació pedagògica i de renovació del material docent, així com per una voluntat clara de vincular les matemàtiques amb les aplicacions a diferents disciplines de l’enginyeria. També ha desenvolupat una intensa activitat de recerca a l’Institut d’Organització i Control de Sistemes Industrials (IOC) i al grup de recerca de Sistemes de Control Lineals: Estudi Geomètric (SCL-EG). Després d'uns primers anys investigant en els camps dels espais vectorials topològics i les singularitats de varietats analítiques i diferencials, a partir dels anys 90 es va centrar en la teoria de sistemes lineals, una aproximació geomètrica a l'estudi de parelles de matrius i subespais invariants, que ha generat nombrosos articles en revistes internacionals d'alt nivell, conferències convidades i tesis doctorals.

Antoni Giró Roca (Reus, 1949) va prendre el relleu a Josep Ferrer Llop com a rector de la UPC al 2006, càrrec que va exercir fins al 2013. Llicenciat i doctor en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, va ser professor de la Universitat Rovira i Virgili (1971-77), de la Universitat de Barcelona (1978-82) i de la UPC (des de 1983), on ha desenvolupat la seva tasca docent i investigadora com a catedràtic d'universitat en l'àrea de Física Aplicada.

En l’àmbit de la recerca, Giró va impulsar la consolidació del grup de Biologia Computacional i Sistemes Complexos (BIOCOM-SC), un grup pioner en aplicacions de la simulació amb ordinador a l'estudi del comportament atòmic dels sistemes condensats, i ha treballat també en la modelització i la simulació discreta de sistemes microbians i en les seves aplicacions a l'enginyeria agroalimentària. Ha participat en una trentena de projectes de recerca i ha publicat una setantena de treballs.

Pel que fa a la gestió universitària, ha estat vicedegà i degà de la Facultat d'Informàtica de Barcelona (FIB), director del Departament de Física i Enginyeria Nuclear (actualment integrat en el Departament de Física), vicerector de Recerca i vicerector de Personal Acadèmic de la UPC. Durant deu anys, ha estat president de la Societat Catalana de Física, filial de l'Institut d’Estudis Catalans.

Durant més de set anys va participar en el govern de la Generalitat de Catalunya, primer com a director general de Recerca i vicepresident del Consell Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica (CIRIT), i després com a director general d'Universitats del Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.