La UPC renova equips TIC del PDI i el PAS, i equipament de suport a la docència

Una  dona tecleja en un ordinador portàtil
+
Descarregar

Entre l'equipament hi ha ordinadors portàtils

Ja està en marxa la renovació d’equips informàtics del PDI i el PAS, equipament docent obsolet, infraestructures TIC i equipament d’aules informàtiques de suport a l’activitat formativa de graus i màsters universitaris. La UPC destinarà a aquesta partida 2,4 milions d’euros.

20/12/2021

El Consell de Govern de la UPC del 8 d’octubre va donar llum verda a la convocatòria d’inversions TIC 2021 per a la renovació d’equips informàtics del PDI i el PAS, així com a la creació de dues noves convocatòries d’ajuts per al suport a l’activitat formativa de graus i màsters universitaris: una relativa a la renovació d'equipament docent obsolet i una altra per a inversions en infraestructures TIC i equipament d’aules informàtiques.

Pla d’inversions TIC
La resolució de la convocatòria 2021 del Pla d'inversions TIC preveu la inversió d’un milió d’euros per a la compra de 1.158 equips informàtics, entre ordinadors de sobretaula i portàtils, tauletes i equips de videoconferència adreçats al PDI funcionari o laboral amb dedicació a temps complet o parcial i al PAS de plantilla fixa de la Universitat. En total, s’han aprovat les 54 sol·licituds rebudes.

Els equips que s’adquiriran són 360 ordinadors portàtils, 352 monitors, 317 equips de sobretaula, 58 tauletes, 47 equips MacOS o iOS i 25 kits de videoconferència individuals, que es repartiran entre 36 unitats acadèmiques i 17 unitats d’administració i serveis.

Els destinataris de l’equipament són 652 PAS, 373 PDI a temps complet, 69 PDI a temps parcial i 64 personal de direcció.

La contractació dels equips homologats es realitzarà de forma centralitzada. La informació sobre els proveïdors contractats i preus finals es publicarà a la pàgina web de la convocatòria dins l’Espai TIC del web UPC, on també es pot consultar el calendari actualitzat d’execució de les inversions.

Renovació d’equipament docent obsolet
Pel que fa a la nova convocatòria d’ajuts per a la renovació d’equipament docent obsolet de suport a l’activitat formativa de graus i màsters universitaris, s’han presentat 52 sol·licituds i es finançaran amb un milió d’euros. En concret, es renovaran equips ubicats en aules, laboratoris i tallers docents, i que tinguin més de deu anys d’antiguitat, tal com s’especifica a la resolució presentada al Consell de Govern del 17 de desembre.

Per executar les inversions, les UTG’s seran les encarregades d’iniciar els expedients de  contractació seguint el calendari, procediment i pautes que especifica la convocatòria. La compra dels equips es podrà començar a executar a partir de la comunicació de la resolució.

Inversions en infraestructures TIC i equipament d’aules informàtiques
Així mateix, la nova convocatòria d’ajuts per a inversions en infraestructures TIC i equipament d’aules informàtiques de suport a l’activitat formativa de graus i màsters universitaris destinarà 400.000 euros a cobrir les necessitats recollides en les 104 sol·licituds presentades.

L’objectiu de la convocatòria és millorar la cobertura de la xarxa sense fil i la renovació dels equips en laboratoris, tallers i aules docents o aules informàtiques. Per executar les inversions se seguirà el procediment i les pautes que s’especifiquen a la convocatòria.

La contractació dels equips d’aules homologats: ET1, ET2, ET3, ET4, ET5, ET6, ET7, ET8, M1, M2, M3, M4, així com els APs per a l’ampliació de la cobertura wifi: AP1 i AP2, es contractaran de forma centralitzada. La resta d’equipament aprovat el contractarà les unitats sol·licitants.

La informació sobre els proveïdors contractats, preus i calendari actualitzat es podrà consultar a la pàgina web específica dels Serveis TIC, on també es pot accedir a la resolució.