Samuel Galceran renova com a director del Departament d’Enginyeria Elèctrica

Samuel Galceran renova com a director del Departament d’Enginyeria Elèctrica
+
Descarregar

Retrat de Samuel Galceran i Arellano

Samuel Galceran renova com a director del Departament d’Enginyeria Elèctrica
+
Descarregar

Signant durant la pressa de possessió del càrrec

Samuel Galceran renova com a director del Departament d’Enginyeria Elèctrica
+
Descarregar

Samuel Galceran, l'esquerra, amb el rector Francesc Torres, a la dreta

El professor Samuel Galceran i Arellano ha pres possessió, el 18 de juny, del càrrec de director del Departament d’Enginyeria Elèctrica de la UPC, després d’haver estat reelegit com a tal el mes de maig passat.

19/06/2018

Doctor Enginyer Industrial per la UPC i titulat per la mateixa universitat en Enginyeria Industrial (especialitat Elèctrica), a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB), Samuel Galceran inicia el segon mandat al capdavant del Departament d’Enginyeria Elèctrica, unitat que ha dirigit des del 2014.

Abans de ser membre nat del Claustre Universitari i representant de directors i directores de departament al Consell de Govern, Galceran ja havia estat membre d’ambdós òrgans en representació del PDI.

Professor agregat de la UPC, actualment imparteix docència a l’ETSEIB i a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona (ETSECCPB).

Anteriorment havia estat professor a l’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG), a la Facultat de Nàutica de Barcelona (FNB) i a les que actualment són l’Escola Superior d’Enginyeries Industrial, Aeroespecial i Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) i  l’Escola d’Enginyeria Barcelona Est (EEBE)
 
Com a investigador, és membre del Centre d'Innovació Tecnològica en Convertidors Estàtics i Accionaments (CITCEA-UPC), centre de transferència que forma part de la a xarxa TECNIO de la Generalitat de Catalunya i del CIT UPC i que està acreditat com grup de recerca consolidat per l’AGAUR.

Les línies de recerca d’aquest grup se centren en el disseny de convertidors estàtics, el control digital de convertidors estàtics i de màquines elèctriques, en la mecatrònica i en l’enertrònica. També treballa en projectes i assessorament en automatització elèctrica i realitza estudis i projectes d'insensibilitzacions de processos industrials a les pertorbacions de la xarxa elèctrica.

Durant la seva trajectòria, Samuel Galceran ha estat guardonat amb el IEEE PELS Second Prize Paper Award 2013, que atorga la Power Electronics Society (PELS) de l’Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), així com amb el 7è Premi UPC Transferència de Tecnologia.

Així mateix, ha dirigit dues tesis doctorals distingides amb el premi extraordinari de doctorat (els anys 2008 i 2007, respectivament) en l’àmbit industrial.