La UB i la UPC signen un acord per fer més eficient la compensació de matrícula dels estudis impartits conjuntament

La UB i la UPC signen un acord per fer més eficient la compensació de matrícula dels estudis impartits conjuntament
+
Descarregar

Els rectors de la UB, Joan Elias, i de la UPC, Francesc Torres, han signat un acord per optimitzar l’assignació de recursos en els estudis impartits conjuntament

L’estreta col·laboració de totes dues universitats ha propiciat la impartició de titulacions, com ara la doble titulació UB-UPC del grau en Economia-Estadística i el grau en Estadística, de caràcter interuniversitari.

12/06/2020

La Universitat de Barcelona (UB) i la Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) col·laboren en l’organització d’estudis de forma conjunta des de fa 28 anys. Aquesta col·laboració ha permès optimitzar l’assignació de recursos tot procurant una formació integral i en la qual cada institució ha aportat coneixement en els seus camps d’expertesa reconeguda i contrastada. La proximitat geogràfica d’alguns campus i la complementarietat dels àmbits acadèmics d’ambdues universitats han fet més fàcil aquesta col·laboració que ha repercutit en la millora de la formació rebuda per part dels estudiants i que ha donat lloc a iniciatives conjuntes com ara el Barcelona Knowledge Campus (BKC) un dels primers campus d’excel·lència dels panorama universitari.

La UPC i la UB han organitzat i organitzen estudis conjunts tant de grau com de màster, alguns provinents d’estructures anteriors a l’Espai Europeu d’Educació Superior i organitzats en primers i segons cicles. En un inici, l’Enginyeria Geològica, implantada l’any 1992 com una titulació pròpia, i, posteriorment, la col·laboració en els àmbits de l’enginyeria de materials, de l’estadística, de la prevenció de riscos laborals, de les ciències del mar, de l’enginyeria biomèdica o la fotònica són exemples de l’estreta col·laboració en l’organització i la impartició d’estudis d’ambdues institucions. Actualment, les dues universitats ofereixen, per exemple, el grau en Estadística (interuniversitari UB-UPC), així com programes de màster com el Màster Universitari en Estadística i Investigació Operativa MESIO (interuniversitari UPC-UB), el de Modelització Computacional Atomística i Multiescala en Física, Química i Bioquímica, o el Master's degree in Pure and Applied Logic.

Tanmateix, aquesta relació acadèmica no havia estat acompanyada d’una relació econòmica que concretés tots els aspectes de la col·laboració. Aquesta situació poc pautada es corregeix ara amb voluntat expressa d'ambdós rectors, Joan Elias, per la UB, i Francesc Torres, per la UPC, que signen un conveni que compensa les quantitats històriques i fixa, de l’altra, les compensacions presents i futures.

L’impuls dels estudis interdisciplinaris i la suma d’esforços entre les dues universitats públiques de referència són aspectes que emmarquen aquesta nova etapa de col·laboració en la qual està prevista, per exemple, l’organització d’un nou programa de màster centrat en les ciències fotòniques per al proper curs acadèmic.