Arxiu d'etiquetes: upc

Infocau desembre 2016

A la pestanya INFOSCAU, trobareu l´InfoCAU desembre 2016 on pots llegir les darreres informacions sobre aquests temes:

Vestuari i roba de treball.

Guanyada la demanda judicial el passat 17 de juny, posada a través del Comitè a instància del CAU, la Gerent ens ha informat que farà efectiu el pagament del vestuari i roba de treball en els termes previstos judicialment aquest mes de desembre,  fins aquí la part positiva…    [llegir més]

El desastre de l’oferta formativa de l’UPC.

De nou aquest 2016 un altre incompliment de l’acord signat per gerència i recollit als art. 31.2, 31.3, etc. del conveni, que contempla entre altres obligacions per la UPC…     [llegir més]

La jornada laboral de 35 h.

Un altre cop bosses d’hores que ens han d’autoritzar, i calendaris laborals  amb jornades diàries de 7,5 h.  És inadmissible que el PAS tinguem l’obligació de demanar autorització per gaudir d’un temps (bosses d’hores) que és nostre legalment…      [llegir més]

Aprofitem per desitjar-vos a totes que gaudiu dels dies de descans que s’apropen i que tinguem un nou any més solidari, just i igualitari, i també més feliç, on poguem recuperar els màxims drets socials i laborals arrabassats.

Recuperació part de Paga extra 2012

Benvolgudes i benvolguts,

El passat mes de gener el Tribunal Suprem (TS) va dictar sentència en la que desestimava el recurs de cassació de la UPC contra la sentència del TSJC (per la demanda presentada pel CAU) en la que reconeixia el dret del PAS laboral de la UPC ha percebre la part meritada de la paga extra de 2012. Encara que la sentència del TS deixava clar que desestimava el recurs de la UPC, vam creure convenient demanar un aclariment perquè en alguns moments –per error- la sentència feia referència a la UB en comptes de la UPC. L’aclariment de sentència ha estat notificat la setmana passada.

Independentment dels aclariments de sentència, la nostra gerent sap perfectament que havia d’haver acatat la sentència del TS i liquidar la part meritada de la paga extra del 2012 al PAS laboral de la UPC. Malauradament han passat més de quatre mesos sense que la gerent hagi anunciat la seva intenció de pagar, i ni tan sols de parlar del tema.

Vist el desinterès de la gerent perquè el PAS laboral pugui recuperar almenys una altra part de la paga extra de 2012, a finals del mes de maig el CAU va demanar l’execució de la sentència del TS.

Salvat error o omissió, els criteris i els imports a tenir en compte serien els següents:

  • Període normal de meritació de la paga extra desembre 2012: de l’1 de gener al 31 de desembre (366 dies).
  • Període meritat paga extra desembre 2012 a partir de l’entrada en vigor del RD 20/2012 el 15 de juliol: de l’1 de gener al 14 de juliol (196 dies).
  • Percentatge del període meritat: 196/3,66 = 53,55 % de l’import descomptat en la nòmina de desembre de 2012 (REDUCCIÓ R.D. 20/2012).
  • Percentatge recuperat del descompte en la nòmina de desembre de 2012 en la nòmina d’abril de 2015 (RECUP. P. EXTRA 2012): 24,04 %.
  • Diferència entre l’import que la UPC hauria d’abonar d’acord amb la sentència i l’import  que ja hem recuperat: 53,55 – 24,04 = 29,51 %.
  • L’import aproximat que hauríeu de percebre seria el 29,51 % de la quantitat que us van descomptar en la nòmina de desembre de 2012 en concepte de REDUCCIÓ P.EXTR. RDL. 20-12.

Per últim informar-vos que tenim sentència del TS en relació a les pagues extres 2013 i 2014. La setmana passada el TS desestimava el recurs de cassació de la UB, reconeixent el dret del PAS laboral de la UB a percebre la part meritada de les pagues extres del 2013 i 2014. Suposem que en els propers dies rebrem la sentència de TS desestimant el recurs de la UPC, ja que els recursos eren idèntics.

Us seguirem informant i mentrestant restem a la vostra disposició per a qualsevol aclariment.

Salutacions cordials,

Secció sindical CAU-UPC.

Revisa els teus triennis UPC

Benvolgudes companyes,
Durant les darreres setmanes hem detectat i hem rebut queixes d’algunes persones PAS-UPC que no estan cobrant correctament els triennis.
Concretament els triennis generats abans de 2013 i que s’haurien d’haver cobrat automàticament en les nòmines del 2013.
En algun cas ja s’ha fet la pertinent reclamació a través del servei PUC al Servei de Personal per part de la persona afectada (perquè s’han deixat de pagar força mesos), però sospitem que en podrien sortir més casos.
És per això que us volem demanar que reviseu a consciència la vostra nòmina (en concret els triennis que us pertoquen) i en cas de detectar qualsevol anomalia envieu el més aviat possible una reclamació a través del  servei PUC al Servei de Personal de la UPC.Si es produeixen noves informacions al respecte us mantindrem informats.Restem a la vostra disposició per qualsevol consulta,

InfoCAU setembre-octubre 2015

Durant aquests dos mesos hem estat treballant en les propostes de jornada, horaris i calendari laboral, teletreball, UTG Terrassa, integració CEIB/EUETIB, etc.

Hem fet aportacions al document que s’està negociant sobre teletreball, conjuntament amb els altres sindicats,  hem reclamat l’estudi de costos econòmics per les UTG de Terrassa (fet que ha posat en evidència a la gerència per la falta de l’esmentat estudi) i hem assistit a les reunions que s’estàn fent per la integració del personal del CEIB a la UPC.

Per fi s’ha constituït el Grup de Treball en l’àmbit de Recepció i Consergeria, que ha fet la seva primera reunió el passat 23 d’octubre. Encara no sabem res de com s’està treballant, però sí que podem dir-vos que el representant del CEPASL en aquest grup és el seu President (elecció recolzada per CCOO i UGT), tot i que des del CAU vam proposar una persona que hi treballa i té molta experiència en l’àmbit de consergeria.

D’altra banda, un dels temes principals ha estat la negociació pel calendari laboral, jornada i horaris 2016,  pel CAU només és vàlid exigir i reclamar fermament la devolució dels drets injustament arrabassats amb les retallades aplicades des del 2010 (1462 hores anuals, 35h./setmana, dret a gaudir de vacances els mesos de juliol, agost i setembre, etc.), i així ho hem fet saber tant als altres sindicats del CEPASL com a gerència.

La nostra sorpresa ha estat doble quan hem vist que:

  1.  Que tant CCOO com UGT accepten com una normalitat la jornada setmanal de 37,5h. , el tancament patronal, (que inclou dies que son pròpiament de vacances, i que fa que sigui molt difícil fer vacances al juliol),  i les bosses d’hores que a sobre ens obliguen a justificar (quan és un dret nostre arrabassat). Si ja se’ns parla de la  sortida de la crisi (estafa-excusa de les retallades) i de començar a retornar pagues extres, és obvi que ja ens han de tornar la nostra jornada.
  2. Que aquests sindicats fan propostes pròpies de calendaris de 1600 hores anuals (amb bosses d’hores és clar) i que a més proposen fer acords de calendari en aquestes condicions per dos anys de durada amb l’excusa de no haver de repetir les negociacions cada any…

Us podeu imaginar la possibilitat que el nou govern de la Generalitat a principis del 2016 decidís retornar als seus empleats públics les 1462 hores anuals, i que nosaltres a la UPC haguéssim signat un calendari de 1600 hores per 2016 i 2017?  Ho trobem absurd encara que l’acord sigui denunciable a octubre 2016…

Si ens retallen els nostres drets i els nostres sous, que no sigui amb la nostra complicitat. Si hem d’obeir les normes injustes, que sigui per imperatiu legal però NO amb el nostre consentiment ni amb el nostre acord. No és qüestió d’orgull, és defensar la nostra dignitat.

Des del CAU seguirem lluitant i defensant els nostres drets, per recuperar el que ens han sostret i mai serem còmplices d’acords injustos i il·legítims.

La lluita, per part del CAU, continua!!                                                           Secció sindical CAU-UPC.

Demanda del CAU per les pagues 2013-14

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha estimat en part el conflicte col·lectiu que el CAU va presentar per la retallada de les pagues extres de 2013 i 2014 del PAS laboral. Com calia esperar, el TSJC estima que la UPC ens ha de retornar la part meritada de les pagues extres de 2013 i 2014 dintre d’uns períodes determinats. A tall d’exemple us podem dir que al personal laboral de la Generalitat li van reconèixer el 16,67% de la paga extra del 2013 i un 8,33% de la del 2014. Farem els números perquè puguem tenir una idea més concreta del que suposa la sentència que podeu consultar :

Per llegir la sentència: Sentencia pagues 2013-14

Nota sobre les UTG’s

Nota informativa CAU-IAC de la UPC. Barcelona, 13 d’abril de 2015. 
UTG’s

Continuant amb la voluntat del Consell de Direcció en avançar en la implantació de les UTG’s a tots els àmbits territorials de la UPC, avui 13 d’abril la gerència inicia el projecte UTG a l’àmbit de Terrassa i està previst fer una reunió amb el PAS d’aquest àmbit.

Durant campanya, l’actual Rector va assegurar que estudiarien i modificarien el que calgués del model d’UTG’s, sobretot per les crítiques a la posada en marxa de la UTG d’Industrials durant el mandat de l’ex Rector Giró. En pròpies paraules de l’actual Rector:
“Com a conclusió, creiem que cal aprendre de les experiències, unes millors que altres, per concloure que, per dissenyar i posar en marxa una UTG de la millor manera possible, cal parlar molt amb tothom. Així, doncs, creiem que la progressiva implementació d’UTG’s hauria d’anar precedida d’una avaluació de procés de posada en marxa i de la situació i el funcionament de les més antigues. Ens comprometem a realitzar aquesta avaluació i actuar en conseqüència en funció dels resultats”…

El resultat d’aquesta avaluació, per a nosaltres metodològicament discutible i mancat de profunditat, es pot consultar a:  Informe del rector sobre el model d’UTG’s (Consell de Govern 21/7/2014) http://www.upc.edu/normatives/butlleti-upc/hemeroteca/2013-2014/butlleti-upc-157/bupc-num-157/docs-consell-govern/2.02InformesobrelesUTG.pdf

Ja en aquest informe s’indica que “En aquesta UTG (Industrials) queda pendent l’anàlisi i proposta d’organització del PAS dels àmbits de Taller i Laboratori, TIC, Manteniment i Consergeries. Per ara, l’anàlisi d’aquests col·lectius no s’ha abordat a fons i està pendent la decisió de en quina mesura s’integren a les UTG.”

Per a nosaltres aquest és un dels problemes de les UTG’s: la manca d’un model organitzatiu d’una part dels serveis que seran imprescindibles per a donar suport a les necessitats de la nova organització.

I ara es complica perquè s’ha començat la definició del Campus del Besòs i la reorganització dels departaments. Per tant, és probable que el personal d’Industrials hagi de patir una altra reorganització en breu, i el futur del PAS que treballa de facto als departaments afectats pel trasllat al Besòs i per la fusió de departaments és incert.

Els CAU pensem que s’hauria d’abordar la creació d’un nou Campus i la reorganització dels departaments coneixent prèviament les necessitats d’aquesta nova organització, el model organitzatiu dels serveis de suport que se’n derivi, i la participació, formació i promoció de les persones que han de tirar endavant finalment els nous projectes.

No obstant això, la primera UTG posada en marxa per aquesta gerència, la de Camins, és pràcticament igual a la darrera UTG posada en marxa per l’equip de Giró, la d’Industrials, deixant l’organització dels àmbits de Taller i Laboratori, TIC, Manteniment i Consergeries per un futur. L’única novetat en el procés d’implantació és que han fet un curs de formació sobre els processos de feina, de dues hores i mitja de durada, per poder fer un mapa de processos. Quines conseqüències tindrà això encara no les coneixem però molt ens temem que no arreglaran la manca de personal i que augmentarà la mobilitat del PAS.

En resum creiem que:
– No s’ha fet un esforç real i compromès d’anàlisi de les UTG’s.
– Tot i aquesta manca d’anàlisi, el model es manté, i precisament es basa en una de les UTG’s no analitzades.
– Els problemes que hem expressat a la Gerència reiteradament (manca d’organització, manca d’anàlisi de necessitats, manca de personal) no s’han solucionat.
– Les accions correctives que el mateix informe del Rector assenyalava segueixen sense data, posposades sine-die.
– Una nova reorganització (departaments) i la creació del Campus del Besós sense la voluntat de treballar aquests problemes pot fer que el PAS pateixi dues reorganitzacions.

logo_cau

 

 

Nota CAU UTG’s 13-04-15

RECLAMACIÓ PAGUES EXTRES 2013 i 2014

Benvolgudes companyes i companys,

Aquest matí [19/01/2015] presentarem en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el conflicte col·lectiu contra la Universitat Politècnica de Catalunya per la supressió de les pagues extres de 2013 i 2014.

La demanda de conflicte col·lectiu que presentem recull la petició del pagament de la paga extra de 2013 i la de 2014, i subsidiàriament la part meritada en el cas que el tribunal no reconegui el pagament  de la paga extra sencera, com ha passat amb la de 2012.

També reclamem subsidiàriament que ens paguin la diferència entre el percentatge de la supressió d’una paga extra i la supressió d’una catorzena part de les retribucions anuals de 2013. Com sabeu, al personal que teníem més de 14 pagues anuals ens retallaven una catorzena part del nostre salari anual, el que suposava un percentatge superior al d’haver retallat només una paga extra.

El passat 19 de desembre vam presentar la corresponent sol·licitud de conciliació davant del Departament d’Empresa i Ocupació. L’acte es va celebrar el 9 de gener amb el resultat de SENSE AVINENÇA perquè la Universitat Politècnica de Catalunya s’oposà a les reclamacions de pagament de les pagues extres pels motius que al·legaran en el judici. Continuarem informant.

Salutacions cordials
 Col·lectius Assemblearis d’Universitats (CAU-IAC)

Universitat Politècnica de Catalunya

 

Notícies UPC i universitat 17 desembre

El claustre de la UPC assumeix amb àmplia majoria el repte de la reestructuració dels departaments.  Diarieducacio.cat

Els representants de la comunitat universitària han mostrat un ampli suport al projecte del rectorat que pretén reduir els departaments de la Politècnica de 42 a 23 en el proper any i mig.

L’EU2015: un pas més cap a la privatització de la universitat pública. LaDirecta

Amb la nova reforma universitària els graus passaran a ser de tres anys i els màsters de dos. L’especialització de la carrera costarà el doble.

El finançament públic de la recerca universitària a Catalunya va caure un 87% entre 2010 i 2012. Diarieducacio.cat

Canviar l’educació per canviar el món, per una acció educativa emancipadora.  Diarieducacio.cat

Tres problemas de la Universidad. ELPAIS  . La deficiente formación primaria y secundaria, los criterios endogámicos de selección del profesorado y la perversión de la autonomía y la democracia internas determinan el pésimo rumbo de la enseñanza superior.

Lliurament medalla d’or UPC

Nota informativa CAU-IAC de la UPC. Barcelona, 13 d’octubre de 2014. cau@upc.edu

Companys/es

Aquest matí 13 d’octubre en el Consell Social el rector Enric Fossas ha fet entrega de la medalla d’or al Sr. Joaquim Boixareu, expresident d’aquest Consell, atès que es va aprovar la proposta en el Consell de Govern d’octubre de 2013, a proposta del Rector Antoni Giró.

Us recordem que aquesta persona va ser el president del Consell Social de la UPC que va aprovar l’acomiadament dels 84 companys i companyes amb el vistiplau del secretari d’universitats Antoni Castella i l’exrector Antoni Giró.

Des del CAU creiem que, encara que va ser un acord del Consell de Govern, hi ha hagut temps suficient per poder revocar-lo. També creiem que és una vergonya i gens transparent donar la medalla d’or de la UPC en un acte privat.

El CAU va proposar a la resta de representants del PAS al Claustre (Per la pública, CCOO i UGT) fer un acte de rebuig que consistia en convocar al PAS o en tot cas els representants del PAS al Claustre i membres de Juntes i Comitès per fer una xiulada. Malauradament aquesta proposta no va tenir resposta.

Des del CAU manifestem la nostra total repulsa i indignació i per això avui hem fet entrega al Sr. Joaquim Boixareu d’un present, recordant-li la seva gestió sobre els acomiadaments. Podeu veure les imatges  a la web del CAU:

http://www.upc.edu/cau/

EL CAU NO OBLIDA

Nota_informativa_medalla_dor

Notícies UPC 25 abril

Olga Lanau: “Des de fa 15 anys la UPC ha tingut més despeses que ingressos”   el diari de l’educació

Afectados por las Becas y Estudiantes Progresistas convocan una huelga el 8 de mayo   ELPAIS

Estudiantes convocan una huelga el 8 de mayo por los recortes y las tasa en la educación.  20minutos.

Estudiantes convocan una huelga el 8 de mayo por los recortes y las tasas en la educación

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2120201/0/huelga-estudiantil/estudiantes-recortes/tasas-becas/#xtor=AD-15&xts=467263

Estudiantes convocan una huelga el 8 de mayo por los recortes y las tasas en la educación

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2120201/0/huelga-estudiantil/estudiantes-recortes/tasas-becas/#xtor=AD-15&xts=467263