Vés al contingut (premeu Retorn)

Servei elèctric a Ghana

Estudi de models de gestió i viabilitat de servei elèctric descentralitzat basat en l'aprofitament de residus agroforestals a Ghana (2014-U003)


Lloc de realització

Comunitats de Bompa, Boniafo, Seneso (Brong-Ahafo Region) i Jaman Nkwanta i Nakpaye (Nothern Region), Ghana


Soci local

The Energy Center, Kwame Nkrumah University of Science and Technology


Participants de la UPC


Pol Arranz PDI, Institut de Sostenibilitat 
Enric Velo, PDI, Institut de Sostenibilitat

Membres del GRECDH

Dates de realització

De juny a octubre de 2014.
Context del projecte

L’Àfrica subsahariana és la regió del món amb més persones sense accés a l’electricitat (tan sols un 15% de la población en zones rurals) i on el consum energètic de moltes de les persones que hi viuen depèn de la biomassa llenyosa per a la cocció i per a la calefacció. Ghana no n’és un excepció dins d’aquesta realitat, malgrat ser un dels països que més s’ha involucrat en aconseguir l’accés universal a l’electricitat i a formes d’energia modernes. En un país on la població rural és gairebé la meitat de la població total i a més a més es troba molt dispersa en el territori, el cost de fer arribar el servei elèctric a la población que no en té és econòmicament inviable amb l’extensió de xarxa (generació centralitzada). Al mateix temps, en la darrera década hi ha hagut experiències positives de promoció d’activitats econòmiques amb una gestió local.

Objectius


OE1 Desenvolupar metodologies millorades d'avaluació de la viabilitat de projectes d'electrificació rural amb microxarxes basades en biomassa
OE2 Transferir aquestes metodologies a la contrapart a Ghana
OE3 Divulgar aquestes metodologies a actors clau a l'Àfrica de l'Oest i en àmbits acadèmics rellevants

Activitats realitzades


Revisió de metodologies anteriors
Formulació de millores
Aplicació de les metodologies millorades als casos reals a terreny i validació

Intercanvi d'informació de base amb les contraparts
Preparació conjunta d'articles i publicacions
Presentació dels resultats en un congrés de rellevància


Resultats


R1.1 Assoliment de metodologies millorades de planificació de la gestió i la viabilitat del servei elèctric
R1.2 Publicació d'articles amb la metodologia final desenvolupada i validada

Perspectives de continuïtat


Aquesta activitat ha permès una millor planificació dels projectes d'electrificació rural, i per tant dona continuïtat a les línees de treball conjunt entre la UPC i les contraparts, descrites en els Convenis de Col·laboració ja establerts.
Gràcies a aquest projecte, actualment s'està preparant un nou estudi sobre plantes de cogeneració a partir de biomassa agrícola a Ghana.

Valoració personal

La valoració és molt positiva, confirma la bona relació amb el soci local i el compromís mutu envers la recerca aplicada per millora l’accés a l’energia tant a Ghana com a la regió SubSahariana.

 

Aportació del CCD

3.000 €