Vés al contingut (premeu Retorn)

Projectes 2019

El CCD obre anualment una convocatòria d'ajuts per a Activitats de Cooperació, adreçada a tots i totes les membres de la nostra comunitat universitària per donar suport a projectes, activitats formatives i altres iniciatives de cooperació adreçades a països en vies de desenvolupament en què intervingui directament estudiantat, PDI i/o PAS de la UPC, així com les activitats de sensibilització i propostes d'educació per al desenvolupament que es realitzin a la UPC. Aquest any 2019, a més a més, s'hi han incorporat com a novetat una modalitat específica de suport institucional a universitats, una de cooperació local i una de recerca per al desenvolupament. 

El recolzament als projectes de cooperació de la comunitat UPC a través d'aquesta convocatòria es fa en base als recursos procendents de la Campanya 0'7%, que suma a l'aportació institucional les aportacions voluntàries del PAS, PDI i estudiants. 

Al 2019 es van presentar 76 propostes. El CCD va aprovar l'ajut a 63 projectes, assignant un total de 272.600 euros. A continuació es poden llegir els resums dels projectes realitzats durant aquest 2019, elaborats a mida que els projectes es van donant per acabats. 

 

 

Aigua, sanejament i gestió de residus

 • El 35% de la població no té accés a un sistema de sanejament bàsic, aproximadament uns 2.500 milions de persones.
 • 2.2 miliones de persones moren cada any per malalties intestinals com la diarrea, la majoria de les quals són infants menors de 5 anys.
 • Més del 80% de les aigües residuals generades anualment en els països en desenvolupament s'aboca sense tractament sobre superfícies d'aigua.

 

 

 

 

Agricultura i indústria agroalimentària


 • 1/3 de les morts de menors de 5 anys en països en vies de desenvolupament estan relacionades amb la desnutrició
 • Aproximadament 1 de cada 8 persones al món se'n va a dormir amb gana cada nit, i és 1,5 vegades més probable que sigui dona

 • Més del 30% de la producció d'aliments es perd o es malbarata

 

 

 

 

 

Arquitectura, construcció, urbanisme i serveis urbans

 • Més de 50 milions de persones s'han de desplaçar cada any del seu lloc d'origen per causes bèl·liques i polítiques 
 • Aproximadament 1.000 milions de persones viuen en barris perifèrics de les ciutats en condicions precàries, sense habitatge digne
 • El 60% de la humanitat autogestiona o construeix el seu propi habitatge.

 

 

 

 

Mineria

 • Entre el 15% i el 20% de la producció minera total s'extreu de manera rudimentària en explotacions de petita escala
 • Aproximadament 1.000 milions de persones viuen en barris perifèrics de les ciutats en condicions precàries, sense habitatge digne
 • La mineria artesanal allibera al medi ambient entre 800 i 1.100 tones de mercuri a l'any

 

 

Tecnologies de la informació i la comunicació

 • 5,4 milions de morts entre 1998 i 2007 al Congo, en un conflicte que encara segueix vigent, per l'extracció de coltan, bàsci per a la fabricació d'aparells electrònics
 • 50 milions de tones de residus electrònics es generen cada any a escala mundial. El 75% desapereixen del circuit oficial i una bona part s'exporta il·legalment a l'Àfrica, la Xina i la Índia
 • La millora de 38 indicadors dels ODM s'ha correlacionat positivament amb la millora de l'accés a les TIC, inclosa la pobresa extrema, la mortalitat de menors de 5 anys i l'accés a l'aigua potable.

Projectes: 

Monitoratge d'una instal·lació fotovoltaica a Benin (A004)

El projecte consisteix en la substitució i millora d'un sistema de monitoratge de la instal·lació fotovoltaica de la granja d'Agoïta, a Benín, dedicada a la rehabilitació social i laboral de persones amb malalties mentals. La UPC, amb el suport del CCD, ha realitzat ja tres viatges a la granja, que en estar molt allunyada de les zones urbanes, no està connectada a la xarxa elèctrica i té una cobertura de telefonia, dades i TV terrestre escassa o nul·la. En anteriors fases s'hi han instal·lat diversos sistemes de telecomunicació i un sistema de monitoratge per al manteniment preventiu de la instal·lació fotovoltaica de que disposa la granja, amb la publicació de dades a Thinkspeak, un sistema d'avisos i alarmes local i remot amb un bot de Telegram... A finals de 2018 el monitoratge va començar a mostrar disfuncions fins, finalment, deixar de funcionar totalment per causes diverses. S'hi ha instal·lat un nou sistema que ha solucionat els problemes i aporta millores diverses.  [+]

  

 

 

Salut i medicina

 • 120 milions de persones al món pateixen algun impediment visual per errors refractius que podrien ser resolts amb ulleres, lents de contacte o cirurgia simple
 • 39 milions de persones són cegues. El 80% d'aquests casos eren prevenibles o es poden curar
 • El 90% de les persones que tenen algun impediment visual viuen a països en desenvolupament.

 

 

 

 

Energia

 • El 20% de la població mundial, gairebé 1.400 milions de persones, no té accés a l'electricitat
 • Més del 40% de la població mundial, al voltant de 3.000 milions de persones, depén dels combustibles sòlids, biomassa tradicional i carbó, per satisfer les seves necessitats
 • Més de 4 milions de persones a l'any moren a causa de l'inhalació de fum produït per la combustió inadequada de la biomassa, fet que afecta especialment els nens i les dones

 

 

Educació, formació i capacitació

 • Uns 57 milions d'infants no estan escolaritzats. El 42% d'ells viu en països en conflictes.
 • Proporcionar a tots els infants una educació bàsica de qualitat pot arribar a impulsar el creixement econòmic anual dels països en desenvolupament en un 2%
 • Cada any addicional d'escolarització pot propiciar un augment d'entre el 10% i el 20% dels ingressos d'una dona