Vés al contingut (premeu Retorn)

Estructura i composició

El CCD s’organitza a partir d’una estructura molt reduïda, amb la finalitat d’oferir una resposta àgil i adequada a les iniciatives solidàries plantejades dins la comunitat de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i a les que neixen a partir d’altres actors socials del nostre entorn o de països del Sud, mantenint la premissa original de minimitzar les despeses de funcionament.

La presa de decisions s’organitza a partir d’un Consell integrat per tres membres nats i per sis membres electes, que són nomenats pel Consell de Govern de la UPC. Formen part d’aquest consell membres dels diversos col·lectius de la comunitat universitària –estudiants, professorat i personal d’administració i serveis–, juntament amb altres persones de la UPC que actuen com a assessors i que acrediten una experiència significativa en l’àmbit de la cooperació.

L’estructura de direcció i gestió complementària està conformada pel president, el nivell de direcció, el coordinador del Centre i tres tècniques de suport a la realització de projectes. La capacitat d’acció del CCD es completa gràcies a la col·laboració de becaris vinculats a programes, centres o campus concrets.

Cal remarcar que aquest treball és possible gràcies a disposar d’una àmplia base de voluntariat entre la comunitat universitària i els grups de cooperació a la UPC, així com de la plena complicitat i el suport dels serveis generals de la UPC, que col·laboren en tots els processos associats a l’organització i la gestió dels programes.

Estructura tècnica del CCD:


Coordinador

Xavier Ortega Roig

Equip tècnic
Montse Liesa Moya
Emiliana Marqués Soriano
Eva Vendrell i Sarroca

 

Composició del Consell del CCD:

Membres nats

Guernica Facundo Vericat

Representant del Consell Social

 

Director del CCD

Vacant


Representant de l'equip de govern de la UPC

Santiago Silvestre Berges

Vicerector d'Avaluació i Qualitat

 

Membres electes

Directora acadèmica del CCD

Eva Vidal López
Departament d'Enginyeria Electrònica

 

Daniel López Codina

Departament de Física i Enginyeria Nuclear


Sandra Bestraten Castells

Departament de Construccions Arquitectòniques I


Juan Jesus Pérez

Departament d'Enginyeria Química


Jordi Morató Farreras

Departament d'Òptica i Optometria

 

Dina Bashir

Representant del Consell d'EstudiantsAssessors

Xavier Álvarez del Castillo

Dept. Resistència Materials i Estructures a l'Enginyeria (ETSEIAT)

 

Jordi Garcia Almiñana

Departament d’Arquitectura de Computadors

 

Pedro Lorenzo Galligo

Arquitecte


Helena Martínez Piñeiro

Cap de l'Àrea de Relacions Internacionals

 

Lucila Candela Lledó

Deptartament d'Enginyeria del Terreny

 

Leandro Navarro Moldes

Departament d'Arquitectura de Computadors

 

Agustí Pérez Foguet

Departament de Matemàtica Aplicada III

 

Xavier Muñoz López

Departament de Matemàtica Aplicada IV