Vés al contingut (premeu Retorn)

Procediment

conexions


Un cop escollida l’oferta per l’estudiant, haurà de contactar amb la persona responsable del tràmit dels convenis en la secretaria del centre, qui l’informarà sobre el procediment i li proporcionarà els impresos a formalitzar

L’estudiant seleccionat per l’empresa, recollirà els impresos i els lliurarà a la persona de contacte per formalitzar-los, i un cop signats per ell i el representant de l’empresa, els retornarà a la persona responsable de la gestió del CCE al seu centre.

En el moment de signar el conveni, es fixarà l’import total que percebrà l’estudiant directament de l’empresa pel període de la pràctica. El preu definitiu, s’haurà de determinar d’acord amb la normativa específica del centre en el qual estigui matriculat l’estudiant.linia