Comparteix:

Notícies

Notícies del lloc

El 16 de febrer de 2024, membres del grup CCP i eb-Policom van treballar a la línia BL11-NCD-SWEET del Sincrotró ALBA sobre el tema "Difracció de raigs X in situ de la cristal·lització i la fusió induïda per soques en residus naturals i mescles de cautxú". Aquest treball forma part del projecte nacional TED2021-129952A-C33 liderat pel investigador Nicolas Candau.