Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Comunicació interna / Llistes de distribució / Compromís de la persona administradora de la llista

Compromís de la persona administradora de la llista

Compromís de la persona administradora de la llista

La persona administradora de la llista és qui, per delegació de la persona responsable de la llista de distribució, hi afegeix membres o n'elimina, i estableix les mesures tècniques necessàries per vetllar per la seguretat de les dades. Es compromet, d'acord amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i el seu Reglament, a complir l’esmentada normativa LOPD, el que estableix el Manual UPC de Protecció de Dades, el Protocol Intern de Seguretat de la UPC https://www.upc.edu/normatives/proteccio-de-dades, i en particular les indicacions següents:

 

  1. Fer un bon ús de la llista i de la informació que conté.
  2. Permetre l’ús de la llista exclusivament a les persones emissores que ho necessitin en relació amb el seu lloc de treball i d’acord amb finalitat de la llista.
  3. Avisar el Servei d’Atenció TIC i la persona responsable de la llista de possibles fallades de funcionament de la llista i respondre les peticions, dubtes i queixes que se li plantegin. (http://upcnet.upc.edu/ajuda)
  4. Informar el responsable de la llista d'un ús incorrecte i de qualsevol altre incident de seguretat (https://www.upc.edu/normatives/proteccio-de-dades/intranet-de-proteccio-de-dades-upc/registre-dincidencies).
  5. Exonerar expressament i deixar indemne la UPC de qualsevol sanció que se li pogués imposar o de qualsevol reclamació que un tercer pogués presentar com a conseqüència de l’imcompliment del que estableix el Manual UPC de Protecció de Dades, i el Protocol Intern de Seguretat de la UPC..
  6. Impulsar el compliment de totes aquestes normes a totes les persones que tinguin accés a les dades de la llista.
  7. Si a la llista s’inclou alguna adreça compresa en el marc de la LOPD el titular de la qual no formi part de la comunitat universitària, se l’ha d’informar del que segueix:

En compliment del que estableixen les normatives de protecció de dades, us informem que les vostres dades personals, recollides mitjançant la subscripció a la llista de distribució XXX, seran tractades i incloses als fitxers de la UPC per dur a terme una gestió correcta de la llista esmentada. Així mateix, us informem que si sou PAS o PDI podeu exercir els drets d’accés, cancel·lació i oposició a llistes.upc.edu. Si voleu rectificar les vostres dades o voleu exercir aquests drets i no sou membres del PAS o el PDI, us podeu adreçar a mail-responsable@upc.edu.

A part del que s'ha exposat anteriorment, cal seguir la resta d’indicacions establertes per a aquests casos al Manual UPC de Protecció de Dades consultable a http://www.upc.edu/normatives/documents/Manual.pdf