Vés al contingut (premeu Retorn)

Cercador UPC

El Cercador UPC permet fer cerques a tots els webs UPC fent servir la tecnología Google Site Search(GSS).

Fins al juliol del 2012 aquest servei s'oferia amb la tecnologia Google Search Appliance (GSA), però després d'un estudi cost/benefici s'ha migrat el servei a la nova plataforma.

Què indexa el Cercador UPC

El Cercador UPC indexa tots els webs amb dominis upc.edu i upc.es.


Serveis a les unitats

Destacats


La funcionalitat de les paraules destacades permet situar determinats resultats en primera posició. Això s’aconsegueix mitjançant la introducció de paraules de cerca i la vinculació a una determinada URL.

En el cas del Cercador UPC les paraules de cerca s’han vinculat a les unitats bàsiques, funcionals i grup UPC. El criteri que s’ha seguit és el de seleccionar una o vàries paraules representatives de l’activitat d’aquella unitat contingudes en el seu nom, més l’acrònim.

A més, s’ha fet una selecció de paraules clau vinculades a temes, tràmits, serveis i procediments que tenen una gran impacte i demanda: atenea, preinscripció, matrícula, graus, postgraus, beques, borses de treball, etc.

Si voleu incorporar algun destacat poseu-vos en contacte amb el Servei de Comunicació i Promocióservei.comunicacio.promocio@(upc.edu).

Integració del Cercador UPC al vostre web


Fent una crida al Cercador UPC que s'obrirà en una altre finestra

Podeu fer servir el Cercador UPC fent servir les següents urls:

Català: upc.edu/cerca?q=text

Castellà: upc.edu/busqueda?q=text

Anglès: pc.edu/search-upc?q=text

a on el paràmetre q= conté la cerca desitjada. Admet altres operadors de busqueda que trobareu a la documentació de Google.

Integrar els resultats de la vostra cerca al vostre web

Però també podeu integrar el Cercador UPC al vostre web, i amb un paràmetre restringir els resultats de la cerca a les pàgines de la url que indiqueu. Un exemple d'aquesta integració el podeu veure al web dels Serveis Cientificotècnics de la UPC.

Per sol·licitar el codi que cal incorporar a les vostres pàgines poseu-vos en contacte amb el Servei de Comunicacióservei.comunicacio@(upc.edu).

Altres opcions de cerca

Hi ha moltes solucions de cerca ja siguin de programari lliure o de pagament.

Dintre de les solucions Google també teniu les opcions: