Vés al contingut (premeu Retorn)

Potenciació del domini upc.edu

Cinc claus per millorar el posicionament

Presentació powerpoint amb cinc propostes d'actuació.

Projecte potenciació del domini upc.edu

La duplicitat de dominis upc.edu i upc.es perjudica la visibilitat de la UPC a internet i ens penalitza als motors de cerca i als rànquings. Amb l'objectiu de corregir-ho, des de l'Oficina de Sistemes d'Informació (OSI) s'ha creat un grup de treball amb tècnics de la FIB, UPCnet i de l'SCP, que ha de portar a terme les actuacions necessàries per anar convergint cap a un únic domini upc.edu. Aquest grup de treball ha redactat la Proposta per avançar cap al domini únic upc.edu

En aquest apartat, s'expliquen les actuacions que han de portar a terme diferents agents de la UPC en l'àmbit dels webs, derivades del document abans esmentat.

 

Crear el domini upc.edu per a tots els webs

Cal que tots els webs de la UPC disposin d’un domini upc.edu. Ens podem trobar amb tres casuístiques:
  • Webs que només tenen el domini upc.es: cal crear un domini upc.edu per a aquest web.
  • Webs que tenen tant el domini upc.edu com l'upc.es: cal que el domini principal sigui upc.edu i upc.es s'ha de reescriure com upc.edu (vegeu l'apartat següent).
  • Webs que tenen altres dominis, com ara .com, .org, etc: si la naturalesa de l'organització a què està vinculat el web ho requereix, s'hauria de crear el domini upc.edu

Com a inventari de webs UPC, partim del llistat de l’apartat “Intranets i webs UPC” del lloc institucional:

Si detecteu que aquest llistat no està actiualitzat, comuniqueu-ho a info.web@upc.edu

Pel que fa als dominis de nova creació, i tal com indica la Normativa de dominis, tots es crearan només a upc.edu

 

Configurar el domini upc.edu com a principal

Cal que els webs que tenen la duplicitat de domini upc.es i upc.edu, es configurin per tal que el domini principal sigui upc.edu, i el domini upc.es sempre es reescrigui com a upc.edu


A continuació us donem les instruccions per realitzar aquesta configuració a Apache, el servidor web de més ús:

Configuració d'una redirecció permanent (status 301) en un servidor Apache

Una redirecció permanent ha de retornar el codi de status 301 en fer una redirecció:

site.upc.es === "Status: 301 Moved Permanently" ===> site.upc.edu

A Apache cal afegir en la configuració del lloc web “site.upc.es” una regla per redirigir permanentment tot el que arribi al site.upc.edu. Això es pot fer de dues maneres:

1. Amb la regla “Rewriterule”: cal que Apache tingui carregat el mòdul mod_rewrite per poder-ho fer (més informació a http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_rewrite.html#rewriterule).


Exemple

<VirtualHost *:80>
ServerName site.upc.es
...
...
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ http://site.upc.edu/$1 [R=301,L]
</VirtualHost>

<VirtualHost *:443>
ServerName site.upc.es
...
...
RewriteEngine on
RewriteRule ^(.*)$ https://site.upc.edu/$1 [R=301,L]
</VirtualHost>


Es pot usar tant el codi "301" com el nom "permanent" per construir la regla:
[R=301,L]

o bé
[R=permanent,L]

L'atribut L: indica que sigui l'última regla que s'apliqui.

2. Amb la regla "Redirect": cal que Apache tingui carregat el mòdul mod_alias per poder-ho fer (més informació a http://httpd.apache.org/docs/2.2/mod/mod_alias.html#redirect).

Exemple
<VirtualHost *:80>
ServerName site.upc.es
...
...
Redirect  301  /      http://site.upc.edu/
</VirtualHost>

Una vegada s'ha afegit una de les dues ordres cal recarregar la configuració de l'Apache amb la instrucció:
/etc/init.d/apache2 reload
<VirtualHost *:443>
ServerName site.upc.es
...
...
Redirect  301  /      https://site.upc.edu/
</VirtualHost>

Una vegada s'ha afegit una de les dues ordres cal recarregar la configuració de l'Apache amb la instrucció:
/etc/init.d/apache2 reload

Anotacions
  • Aquestes RewriteRules permeten fer regles més complexes, per exemple a l'administrador d'un Apache li pot interessar reenviar tot el tràfic http cap https, com ara http://site.upc.es  ==> https://site.upc.edu.
  • Les instruccions per carregar mòduls necessaris d'Apache en Ubuntu són:
a2enmod rewrite
a2enmod alias

 

Revisió dels enllaços dels webs UPC i substitució dels que siguin upc.es

 

Els responsables dels continguts dels webs UPC han de substituir tots els enllaços cap a dominis amb upc.es que existeixen a les seves pàgines.